Ga naar de inhoud

Initiatief: doorstroomlocatie

Ook de gemeente Brummen steekt veel energie in de taakstelling om toegewezen statushouders te huisvesten. Dit blijft een grote uitdaging, zeker gezien de woningnood. Om de achterstand in te lopen huurt de gemeente Brummen voor een periode van 2 jaar het paviljoen Heliant bij de Michaelshoeve.

Het paviljoen is in de afgelopen weken door een aannemersbedrijf klaar gemaakt voor het tijdelijk huisvesten van nieuwe inwoners. Bekijk hier de plattegrond van het paviljoen zoals dat er uit komt te zien. De eerste 7 statushouders worden hier in februari ondergebracht. Vanaf 11 maart volgen meerdere statushouders. In totaal gaat het om een groep van maximaal 26 . Vanuit deze tijdelijke woonruimte kunnen de nieuwe inwoners met een verblijfsstatus doorgeplaatst worden naar een vaste woning in onze gemeente.

Op basis van de meest actuele handreiking van het rijk, gaan we minder bewoners huisvesten dan waar wij eerder vanuit gingen. Namelijk niet circa 35 tot 40, maar maximaal 26 personen. Ook hebben we in de afgelopen weken duidelijke afspraken met de Ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gemaakt over de inzet van het paviljoen. Met de rijksoverheid is afgesproken dat de eerste drie maanden sprake is van een Tijdelijke Gemeentelijke Opvang (TGO). Dit betekent dat in deze periode het COA huisartsenzorg regelt en voldoende financiële middelen beschikbaar stelt om de dagelijkse (maatschappelijke) begeleiding en beveiliging op het terrein te regelen. Na 3 maanden nemen wij als gemeente de verantwoordelijkheid hiervoor over. Dit zoals gebruikelijk is bij het huisvesten van statushouders. Vanaf dat moment verandert de TGO naar een doorstroomlocatie. Om dit mogelijk te maken bereiden wij een zogenaamde BuitenplanseOmgevingsplanactiviteit (BOPA) voor.

Begeleiding en contactpersoon

De eerste statushouders zijn op maandag 11 maart aangekomen. Samen met het COA zorgen we ervoor dat deze personen goed worden opgevangen en begeleid. Na verblijf in één of meerdere asielcentra hopen wij dat zij zich snel thuis mogen voelen in hun nieuwe tijdelijke onderkomen. Namens de gemeente is Hanneke Koning de locatiemanager. Zij is daarmee eerste aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met de opvang van de statushouders bij paviljoen Heliant. Ze is iedere werkdag aanwezig van 8 tot 16 uur. In de avond en weekend is er een vervanger die deze taak vervult. Daarnaast is er voor 24/7 beveiliging geregeld. Wilt u Hanneke Koning een vraag stellen? Mail haar dan via locatie@brummen.nl.

De doorstroomlocatie is bedoeld voor statushouders. Zij kunnen vanuit deze plek doorstromen naar permanente huisvesting in onze gemeente. Bij deze taak werkt de gemeente nauw samen met partners zoals Veluwonen en Stichting Welzijn Brummen.