Ga naar de inhoud

Ontwikkeling: mogelijk AZC

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is sinds 1994 wettelijk verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen in Nederland. De druk op de opvang is groot in heel Nederland. Net als andere gemeenten wordt ook de gemeente Brummen geconfronteerd met een verantwoordelijkheid in de opvang van asielzoekers. Recent is dit in de Spreidingswet verwoord (het realiseren van voldoende opvangplekken, met een evenwichtige verdeling over provincies en gemeente). Voor Brummen geldt een aantal van tenminste 120 personen. 

Het COA zoekt dus door het hele land opvanglocaties. In de gemeente Zutphen is ook een opvanglocatie (AZC) en er wordt naarstig gezocht naar meerdere locaties in de regio. Zo is het COA in gesprek geraakt met de ontwikkelaar/eigenaar van de Michaelshoeve. Dit over mogelijke verkoop van het perceel met als doel hier een asielzoekerscentrum te realiseren. Het COA heeft de gemeente hiervan op de hoogte gebracht.

Op basis van het bestemmingsplan is het mogelijk om het perceel van de Michaelshoeve te gebruiken als AZC. Wanneer de huidige eigenaar en het COA tot overeenstemming komen betekent dit dat we daarmee invulling geven aan de oproep van de gemeenteraad én de strekking van de Spreidingswet. Het college heeft het COA laten weten dat de Michaelshoeve plaats kan bieden aan 300 tot maximaal 350 mensen.

Bekijk hier een kaart met daarop aangegeven het perceel van de Michaelshoeve. Het cirkeltje binnen dit perceel is Paviljoen Heliant, dat voor 2 jaar door de gemeente wordt gehuurd als doorstroomlocatie voor statushouders (en Oekraïners). 

Veel is nog onzeker

Of het COA en de eigenaar van de Michaelshoeve overeenstemming bereiken over koop/verkoop is nog niet zeker. Het college volgt dit proces nauwlettend. Mocht het zover komen, dan voert het college indringend overleg met het COA over dit initiatief. Het is daarbij belangrijk dat inwoners, zeker ook de direct betrokkenen, waaronder de buurtbewoners, actief worden betrokken. 

Het college realiseert zich dat de gemeente Brummen – ook gezien de Spreidingswet – een opdracht heeft om vluchtelingen op te vangen. Wij moeten dus een voorziening realiseren.