Ga naar de inhoud

Ontheemden

Sinds het voorjaar van 2022 vangt de gemeente Brummen tientallen mensen uit Oekraïne op. Personen die door de inval van Rusland het land zijn ontvlucht. De Nederlandse regering gebruikt voor deze vluchtelingen uit Oekraïne het woord ‘ontheemden’. Voor hen gelden namelijk andere regels dan voor andere vluchtelingen. Dat komt omdat Oekraïne in Europa ligt. Oekraïners hebben daarom van de EU een tijdelijke beschermende status gekregen. Zij hoeven zich niet te melden in Ter Apel en hoeven daar geen asiel aan te vragen. Zij kunnen zich direct inschrijven in de gemeente waar ze verblijven. De IND controleert die inschrijving. Ook mogen ze meteen aan het werk.

Ontheemden uit Oekraïne zijn dus geen asielzoekers. Niet het COA, maar de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente Brummen heeft deze verantwoordelijk ook opgepakt. Dat doen we overigens ook in nauwe afstemming met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland waartoe Brummen samen met 21 andere gemeenten behoort.

Op dit moment vangt de gemeente Brummen ruim honderd Oekraïners op. Deels zijn deze opgevangen door gastvrije inwoners/gezinnen in onze gemeente (de zogenoemde particuliere opvang). Deels door en onder directe verantwoordelijkheid van de gemeente. Zo zijn er 60 Oekraïners gedurende een jaar ondergebracht in het ABK-huis in Hall. In april 2023 zijn zij verhuisd naar de tijdelijke woningen die zijn gebouwd naast sportpark De Veldkant in Eerbeek. Ook zijn diverse gezinnen uit Oekraïne tijdelijk ondergebracht in woningen aan de Ambachtstraat en in het pand aan de Graaf van Limburg Stirumplein 7/8 (voormalig gebouw Verian). Gelet op de duur van de oorlog heeft de gemeente in de afgelopen periode de huisvesting overgenomen van diverse particulieren, gelet op de (langere) duur van deze noodzakelijk opvang. Meerdere malen heeft het gemeentebestuur uitgesproken zeer erkentelijk te zijn voor de gezinnen die in de afgelopen periode Oekraïense vluchtelingen hebben opvangen.