Ga naar de inhoud

Opvang van vluchtelingen 

Ook in onze gemeenten wonen vluchtelingen: asielzoekers, ontheemden en statushouders. We krijgen regelmatig vragen over hoe dat nu precies zit. Deze speciale webpagina geeft inzicht in onze inspanningen om deze groep kwetsbare mensen onderdak te bieden. Dit doen we omdat we dit belangrijk vinden. Niet alleen landelijk, maar ook in de gemeente Brummen. Ons land vangt immers vluchtelingen op omdat we medemensen helpen zoals we in nood zelf ook geholpen willen worden.

Er worden veel termen gebruikt om vluchtelingen aan te duiden. We zetten de meest gebruikte termen even op een rij:

Vluchteling

Wat is een vluchteling? Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die zijn of haar land van herkomst ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep.

Asielzoeker

Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept. Hij vraagt daarmee in dat land asiel aan.

Statushouder

Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) op het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten onder andere zorgen voor passende woonruimte voor statushouders. Feitelijk zijn statushouders dus ‘nieuwe Nederlanders’.

Ontheemde

Deze term wordt gebruikte als het gaat om vluchtelingen uit Oekraïne. Dit omdat het gaat om mensen die binnen de grenzen van Europa op de vlucht zijn. Oekraïners hebben daarom van de EU een tijdelijke beschermende status gekregen. Zij hoeven zich niet te melden in Ter Apel en hoeven daar geen asiel aan te vragen. Zij kunnen zich direct inschrijven in de gemeente waar ze verblijven.