Ga naar de inhoud

Statushouders

Een statushouder is een asielzoeker die een verblijfsvergunning heeft gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In ons land hebben statushouders recht op een woning. Het Centraal Orgaan Asielopvang (COA) wijst de statushouders toe aan een gemeente. Die gemeente moet de statushouders binnen drie maanden (14 weken) een huis aanbieden. Dat is niet altijd even makkelijk, zeker de afgelopen tijd niet. Op dit moment lukt het veel gemeenten niet om alle statushouders tijdig passend onderdak te bieden. Zolang er geen huis is, wonen statushouders nog in een asielzoekerscentrum (AZC).

Een statushouder moet verplicht inburgeren. Dat betekent dat hij of zij binnen drie jaar de taal moet leren. Ook moet deze persoon begrijpen hoe de Nederlandse gewoontes en regels zijn. Zodat het gemakkelijker wordt om mee te doen in Nederland. Na vijf jaar kan een statushouder de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Samen met woningstichting Veluwonen doen we ons uiterste best om de aan ons toegewezen statushouders te huisvesten. Dat is belangrijk, omdat het anders te vol wordt in de AZC’s en in Ter Apel. Er zijn ook andere inwoners in onze gemeente die dringend een huurwoning nodig hebben. Ook voor hen doen we ons best! Kijk voor meer info op Bouwen en wonen.

Tweemaal per jaar krijgt Brummen vanuit de regering te horen hoeveel statushouders er gehuisvest moeten worden. Doorgaans lukt het ons om deze taakstelling te halen. Op dit moment loopt Brummen achter. Reden hiervoor is niet alleen de schaarste aan woningen, maar ook het gegeven dat er meer alleenstaanden gehuisvest moeten worden, daar waar in het verleden vooral veel gezinnen zijn gehuisvest. Ook speelt mee dat er sprake is van nareizigers (gezinsleden) van deze alleenstaanden. Door achterstanden bij de IND is de wachttijd van die groep reizigers flink opgelopen (gemiddeld 1,5 jaar). Die personen tellen pas mee op het moment dat ze in de woning hun intrek nemen. 

Over de huisvesting van statushouders maken we jaarlijks prestatieafspraken met Veluwonen. Wat betreft onze plicht om statushouders een goede woonstart te geven, zorgen we voor begeleiding (minimaal voor een periode van 6 maanden). Hierover hebben we afspraken gemaakt met Stichting Welzijn Brummen.