Ga naar de inhoud

(Extra) energietoeslag voor lagere inkomens

Huishoudens met een inkomen tot 120 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm kunnen een eenmalige energietoeslag aanvragen. Het gaat om een bedrag van € 1.300. Aanvankelijk was dit bedrag € 800. De overheid heeft daar bovenop een toeslag van € 500 uitgetrokken. Met dit extra geld kan (een deel van) de energiekosten betaald worden.  

U heeft al een energietoeslag ontvangen van de gemeente

Inwoners die al een energietoeslag van € 800 hebben gekregen, ontvangen binnenkort een brief en krijgen de extra toeslag van € 500 eind oktober dit jaar automatisch overgemaakt. U hoeft dus niets te doen. 

U heeft een aanvraag gedaan en uw aanvraag loopt nog

U hoeft niets te doen en dus geen nieuwe aanvraag te doen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, hoort u dit automatisch en ontvangt u € 1.300 ineens.

Heeft u nog geen toeslag ontvangen of aangevraagd?

Heeft u een laag inkomen tot 120 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en denkt u voor de compensatie in aanmerking te komen? Dan kunt zelf de eenmalige energietoeslag van € 1.300 aanvragen. Doe dat via de aanvraagbutton. 
Het kan ongeveer 8 weken duren voordat u een reactie op uw aanvraagt krijgt, vanaf het moment van aanvragen.

Let op: 

1. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, vraag dit dan alvast aan
2. U komt op een pagina van de gemeente Apeldoorn. Dat komt omdat de gemeente Apeldoorn deze regeling voor de gemeente Brummen uitvoert.
3. In verband met de vele aanvragen kan het zijn dat u een foutmelding krijgt bij het inloggen. Probeert u het dan op een later moment opnieuw.
4. Zodra de aanvraag is ontvangen, beoordelen wij of u recht heeft op de eenmalige energietoeslag. 

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u het aanvraagformulier (pdf, 15kB) uitprinten, invullen en opsturen. Een postzegel is niet nodig. Het postadres is: Gemeente Apeldoorn, Energietoeslag gemeente Brummen, Antwoordnummer 56, 7300 WB  Apeldoorn. Bij de aanvraag stuurt u ook een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitsbewijs mee. 

U krijgt de energietoeslag automatisch als u: 

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Brummen in een zelfstandige woonruimte woont;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; 
  • een laag inkomen heeft en het (gezamenlijk) inkomen niet hoger is dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;
  • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt en zelfstandig woont in gemeente Brummen en een energiecontract heeft bij een energieleverancier;  
  • niet in een zorg- of verpleeginstelling woont;
  • niet in een instelling woont voor beschermd of begeleid wonen.

Studenten die zelfstandig wonen in onze gemeente en een energiecontract bij een energieleverancier hebben, kunnen een aanvraag indienen. De aanvraag wordt dan individueel beoordeeld. Ook zijn de mogelijkheden voor mensen die in schuldhulpverleningstraject zitten, verruimd. En is de termijn om de energietoeslag aan te vragen verlengd. Inwoners met een laag inkomen die in aanmerking willen komen kunnen dit nog tot en met 31 december 2022 aanvragen. 

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering

En ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. U hoeft dit dus niet op te geven als inkomen of gift.

Wat is 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm?

Verdient u op 15 maart 2022 minder dan dit bedrag netto per maand, zonder vakantietoeslag? Dan komt u in aanmerking voor de energietoeslag.

Gezinssamenstelling Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande € 1.244,54 € 1.382,89
Alleenstaande ouder    
(inwonende kinderen tot 18 jaar) € 1.244,54 € 1.382,89
Gehuwd of samenwonend € 1.777,92 € 1.872,49

Hulp nodig bij het aanvragen van de energietoeslag?

Stuur een e-mail naar info@teamvoorelkaar.nl. Voor vragen kunt u ook bellen naar (0575) 568 568. Bel op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.

Maakt u zich zorgen over geld? 

Huishoudens met een laag inkomen die al eerder tegen financiële problemen aan lopen kunnen financiële hulp aanvragen. Bijvoorbeeld door middel van een regeling met de energieleverancier of door contact op te nemen met Steunpunt Geld en Administratie. Ook kan men gebruik maken van de VoorzieningenWijzer. Heeft u vragen over de VoorzieningenWijzer? Kijk dan eens op www.datgeldtvoormij.nl/brummen

Nog enkele tips hoe u kunt besparen op uw energiekosten?

Ook met de volgende tips kunt u makkelijk besparen op uw maandelijkse energiekosten. 
•    Gratis cadeaubon van € 50,- voor huurders: Heeft u de cadeaubon al online aangevraagd?
•    Vragen over energie besparen? De Energiecoach van BrummenEnergie komt langs en geeft tips.
•    Snelle bespaartips vindt u op Milieucentraal.

Vanaf wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen?

U kunt de energietoeslag per direct aanvragen. U vindt op deze website een link naar het aanvraagformulier.

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld voor mensen die op 15 maart 2022 een inkomen hadden tot 120% van het van toepassing zijnde bijstandsnorm. Welk bedrag dat is, hangt af van uw situatie. Op deze webpagina vindt u daar meer informatie over.

Waarom maakt de gemeente de energietoeslag niet automatisch over aan mensen die er recht op hebben?

De gemeente heeft niet van alle mensen met een laag inkomen alle gegevens. Daarom vragen wij hen de energietoeslag zelf aan te vragen. We hebben wel alle benodigde gegevens van de mensen met een uitkering van de gemeente. Zij ontvangen de energietoeslag in april automatisch op hun rekening.

Hoe gaat het aanvragen?

Het aanvragen gaat digitaal. U heeft daarvoor een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag dit dan alvast aan.

Tot wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen?

U kunt tot en met 31 december 2022 de energietoeslag aanvragen. 

Hoe vaak kan ik de energietoeslag aanvragen?

U kunt de energietoeslag maar één keer aanvragen.

Hoe moet ik bewijzen welk inkomen ik op de aanvraagdatum had?

Bij uw aanvraag hoeft u geen loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te sturen. We zullen wel controleren of het opgegeven inkomen correct is.

Worden mijn gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan bij de aanvraag en achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties gegevens opvragen over uw woonsituatie en het inkomen van u (en uw partner). Zo zorgt de gemeente dat de toeslag bij de mensen terecht komt voor wie hij bedoeld is.

Wat kan er gebeuren als mijn gegevens niet kloppen?

We vertrouwen erop dat u bij uw aanvraag alle informatie volledig en juist doorgeeft. Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Dan kunt u een boete krijgen. Heeft u per ongeluk verkeerde gegevens doorgegeven? Laat dat dan direct aan ons weten via info@teamvoorelkaar.nl

Moet ik de energietoeslag besteden aan de energierekening?

De energietoeslag is bedoeld voor de stijgende energiekosten. Besteed het geld dus aan uw energierekening. Zijn uw energiekosten nu nog niet zo hoog? Bewaar het bedrag dan voor als dat later verandert.

Ik heb een uitkering. Maar ik heb de energietoeslag van gemeente Brummen niet ontvangen. Hoe kan dit?

Misschien was dan op 15 maart 2022 dit het geval:
1.    U had geen recht op een uitkering.
2.    U was jonger dan 21 jaar. Jongeren van 18, 19 of 20 jaar met aanvullende bijstand (DAB) omdat zij zelfstandig wonen, hebben wel recht op de energietoeslag.
3.    U woonde in een instelling, zoals een verpleeghuis of begeleid wonen.
4.    U had geen vaste woon- of verblijfplaats en ontving een uitkering voor daklozen.
5.    U zat in de gevangenis.
Als dit niet het geval was, kunt ook zelf de energietoeslag aanvragen als u denkt dat u er recht op heeft.

Ik ontvang studiefinanciering. Heb ik recht op energietoeslag?

Ja, studenten die zelfstandig wonen in onze gemeente en een energiecontract bij een energieleverancier hebben, kunnen een aanvraag indienen.

Ik ben kostendeler en heb de energietoeslag ontvangen, klopt dit?

De toeslag wordt uitgekeerd aan de hoofdbewoner die de energierekening betaalt aan de energieleverancier. Dit kan een kostendeler zijn, maar niet alle kostendelers in een woning hebben recht.

Ik woon bij mijn ouders (of alleen bij mijn vader of moeder) en heb de toeslag ontvangen, klopt dit?

Ja, dat kan als u de hoofdbewoner bent. De toeslag wordt uitgekeerd aan de hoofdbewoner die de energierekening betaalt aan de energieleverancier. 

De energietoeslag geldt per huishouden. Wat is een huishouden?

U voert samen een huishouden als u op hetzelfde woonadres in de gemeente Brummen woont, en de vaste lasten en de dagelijkse kosten van het bestaan samen deelt.

Ik heb geen uitkering meer, maar toch 1.300 euro ontvangen. Klopt dit?

Had u op 15 maart 2022 wel een uitkering maar daarna niet meer? Dan heeft u toch recht op de energietoeslag van € 1.300. 

Ik heb alleen een postadres. Heb ik recht op de energietoeslag?

Nee, als u alleen een postadres heeft, dan heeft u geen recht op energietoeslag.

Ik ga in de rest van het jaar meer geld verdienen. Moet ik de energietoeslag dan straks terugbetalen?

Nee, de aanvraagdatum is de peildatum. 

Ik heb energietoeslag ontvangen, moet ik deze opgeven als inkomen naast mijn uitkering?

Nee, de energietoeslag is een gift en wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering.

Moet ik de energietoeslag opgeven als inkomsten bij de Belastingdienst?

Nee, de energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het is een eenmalige, onbelaste uitkering.

Heeft de energietoeslag invloed op mijn zorg- of huurtoeslag?

Nee, de energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen.

Ik heb mijn jaarafrekening van de energieleverancier ontvangen en geld teruggekregen. Heb ik recht op energietoeslag?

Ja, ook als u geld heeft teruggekregen heeft u recht op energietoeslag.

Ik heb loonbeslag en/of zit in een schuldhulpverleningstraject. Kan ik dan energietoeslag krijgen?

U heeft mogelijk recht op de energietoeslag. De inkomensgrens van 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm is niet van toepassing indien sprake is van een wettelijke schuldregeling of een schuldregeling via PLANgroep, waarbij u alleen het vrij te laten bedrag aan inkomen overhoudt. 

Telt het spaargeld ook mee?

Nee. Uw vermogen heeft geen invloed op de energierekening en telt niet mee.