Ga naar de inhoud

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u lange tijd een laag inkomen en geen vermogen? Dan kunt u één keer per jaar een individuele inkomenstoeslag krijgen. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van de samenstelling van uw gezin.

Voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U heeft al 3 jaar achter elkaar een inkomen dat niet hoger is dan de bijstand.
  • U heeft weinig spaargeld
  • U heeft geen vooruitzicht op een hoger inkomen. Het inkomen van uw partner telt ook mee.

Wilt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen?

Inwoners van de gemeente Epe of gemeente Brummen kunnen de individuele inkomenstoeslag aanvragen met een aanvraagformulier.

Download het formulier (pdf, 188 kB), print het en stuur het op naar:

Gemeente Apeldoorn O.v.v. Regelrecht
Antwoordnummer 56
7300 WB Apeldoorn

Een postzegel is niet nodig.

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw klantmanager Werk en Participatie of gemeente Apeldoorn.

Individuele studietoeslag

Kunt u door een beperking niet het minimumloon verdienen? En heeft u wel mogelijkheden om na een studie te gaan werken? Dan kunt u misschien een individuele studietoeslag krijgen. De individuele studie-toeslag is bedoeld voor studenten van 18 jaar en ouder die recht hebben op studiefinanciering (via DUO). Of op een wettelijke tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).

Wilt u individuele studietoeslag aanvragen?

Neem dan contact op met uw klantmanager Werk en Participatie. Of bel naar de gemeente Apeldoorn, tel. 14055.