Ga naar de inhoud

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u lange tijd een laag inkomen en geen vermogen? Dan kunt u één keer per jaar een individuele inkomenstoeslag krijgen. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van de samenstelling van uw gezin.

Voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U heeft al 3 jaar achter elkaar een inkomen dat niet hoger is dan de bijstand.
  • U heeft weinig spaargeld
  • U heeft geen vooruitzicht op een hoger inkomen. Het inkomen van uw partner telt ook mee.

Wilt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen?

Neem dan contact op met uw klantmanager Werk en Participatie of gemeente Apeldoorn.

Individuele studietoeslag

Kunt u door een beperking niet het minimumloon verdienen? En heeft u wel mogelijkheden om na een studie te gaan werken? Dan kunt u misschien een individuele studietoeslag krijgen. De individuele studie-toeslag is bedoeld voor studenten van 18 jaar en ouder die recht hebben op studiefinanciering (via DUO). Of op een wettelijke tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).

Wilt u individuele studietoeslag aanvragen?

Neem dan contact op met uw klantmanager Werk en Participatie. Of bel naar de gemeente Apeldoorn, tel. 14055.