Ga naar de inhoud

Kinderopvang en peuteropvang

In onze gemeente is de peuteropvang, van kinderen tussen 2,5 en 4 jaar, ondergebracht bij kinderopvanginstellingen. Er zijn geen aparte gesubsidieerde peuterspeelzalen. Er zijn onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden om geld terug te krijgen voor de peuteropvang, voorschoolse educatie of kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie. 

De kinderopvangorganisaties voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Zo wordt er gewerkt met pedagogisch medewerkers, een kindvolgsysteem en wordt samen met de ouder(s) de juiste aanpak en ondersteuning voor het kind besproken. En als kinderen 4 jaar worden, vindt er een goede overdracht plaats naar de basisschool. 

Vergoeding peuteropvang (2,5 - 4 jaar)

Misschien krijgt u geld terug voor de peuteropvang:

  • Als beide ouders werken, kunt u een deel van de peuteropvangkosten terug krijgen. Vraag hiervoor kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst.
  • Voor gezinnen waarvan één ouder werkt, kunt u onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming van de peuteropvangkosten krijgen. De kinderopvanginstelling ligt in de gemeente Brummen. De kinderopvanginstelling vraagt deze tegemoetkoming bij ons aan. En geldt voor maximaal twee dagdelen van 4,5 uur per week.

De kinderopvanginstellingen in de gemeente Brummen zijn op de hoogte van deze regeling en vragen op uw verzoek de tegemoetkoming bij ons aan. De tegemoetkoming geldt voor maximaal twee dagdelen van 4,5 uur per week.

Vergoeding Voorschoolse Educatie (2,5 - 4 jaar)

Heeft uw kind via het consultatiebureau een indicatie gekregen voor Voorschoolse Educatie door een taalachterstand? Binnen enkele kinderopvanginstellingen in onze gemeente zijn speciale peutergroepen waar ze een specifiek programma hebben om deze taalachterstand in te lopen. Voorschoolse Educatie wordt aangeboden in vier dagdelen. Afhankelijk van hoe lang uw kind mee doet aan de voorschoolse educatie (VVE) kan het aantal aangeboden uren per dagdeel verschillen. Misschien krijgt u geld terug van de voorschoolse educatie:

  • Als beide ouders werken, kunt u een deel van de kosten terug krijgen. Vraag bij de Belastingdienst hiervoor kinderopvangtoeslag aan. De meerkosten die Voorschoolse Educatie met zich meebrengt vergoeden wij via de kinderopvanginstelling.
  • Voor gezinnen waarvan één ouder werkt, kunnen via de kinderopvanginstelling die Voorschoolse Educatie aanbiedt conform de voorwaarden van de gemeente Brummen, een tegemoetkoming voor maximaal vier dagdelen van 4 uur aanvragen. De meerkosten die Voorschoolse Educatie met zich meebrengt wordt door de gemeente vergoed.

Hoogte ouderbijdrage

Bij alle regelingen hanteren we op basis van uw inkomen een ouderbijdrage volgens de kinderopvangtoeslagtabel van de belastingdienst.

Kinderopvanginstellingen vragen de tegemoetkoming voor u aan

De meeste kinderopvanginstellingen in de gemeente Brummen weten hoe de aanvraag van een tegemoetkoming van beide regelingen bij de gemeente in zijn werk gaat en welke gegevens zij hierbij van u nodig hebben. Als die regeling niet bekend is, kunnen zij daarvoor contact opnemen met Ans Borninkhof, telefoon 0575-568 526.

Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Bent u of uw partner ziek en kunt u tijdelijk niet zelf voor uw kind zorgen? Dan kunt u mogelijk een tijdelijke vergoeding voor kinderopvang krijgen op basis van een Sociaal Medische Indicatie. Hierbij geldt een leeftijdgrens van uw kind van maximaal 2,5 jaar.
Is uw kind ouder dan 2,5 jaar? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding zoals hierboven beschreven bij de Vergoeding Peuteropvang.
Heeft u voor uw kind meer dan 9 uur opvang nodig? Dan wordt bekeken of u mogelijk gebruik kan maken van de Vergoeding peuteropvang in combinatie met SMI. 

Een aanvraag voor SMI dient u in bij het Team voor Elkaar, via info@teamvoorelkaar.nl.

Gaat u vanuit een andere gemeente verhuizen naar Brummen en ontvangt u in uw huidige woonplaats Kinderopvang SMI? Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met het Team voor Elkaar! Zij kunnen beoordelen of u ook in Brummen hiervoor in aanmerking kunt komen.