Ga naar de inhoud

Onderscheidingen

Inwoners, verenigingen en stichtingen die zich jarenlang inzetten voor de maatschappij tonen we graag respect en waardering. Zij vormen het cement van de samenleving. De gemeente Brummen kent verschillende onderscheidingen waarmee zij haar blijk van waardering uitdrukt.

Lintje voor inwoner

Inwoners van de gemeente Brummen die zich jarenlang belangeloos inzetten voor de samenleving (bijvoorbeeld op maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel of sportief terrein) kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Dit heet ook wel een ‘lintje’. U kunt iemand voorstellen.

Lintjesregen

Koninklijke onderscheidingen worden elk jaar in april uitgereikt tijdens de lintjesregen. Een uitreiking kan ook bij een bijzondere gelegenheid in de loop van het jaar (bijvoorbeeld bij een jubileum of bij het neerleggen van een functie).

Aanvragen

Wilt u iemand uit onze gemeente voordragen voor een lintje? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met het bestuurssecretariaat via nummer 0575-568 233 of stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@brummen.nl. Zij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding. Is dat het geval, dan kunt u een brief schrijven waarin u de betreffende persoon voordraagt.

Op de website www.lintjes.nl staat een uitleg en kunt u op het aanmeldformulier zien welke informatie u hierbij allemaal moet geven. Uw brief richt u aan burgemeester A. van Hedel, postbus 5, 6970 AA Brummen.

De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Kom dus tijdig in actie! Een voorstel voor de ‘lintjesregen’ voor Koningsdag moet u vóór 1 juni in het jaar ervoor bij de burgemeester indienen. Voor een lintje bij een andere gelegenheid moet u uw voorstel tenminste zes maanden van tevoren versturen.

De burgemeester brengt advies uit over uw voorstel. Bij een positief advies moet vervolgens de Commissaris van de Koning een oordeel geven. Die stuurt het voorstel dan naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijk college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend.

Brummense Bikkel

In de maand april worden de gemeentelijke jeugdlintjes (de Brummense Bikkel genaamd) weer uitgereikt. Kinderen en/of jongeren die zich actief hebben ingezet voor onze maatschappij of medemens kunnen genomineerd worden. Nomineren kan het hele jaar door.

Met de Brummens Bikkel worden kinderen en jongeren gewaardeerd en beloond voor het doen van een goede daad. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in april worden de jeugdlintjes uitgereikt. De jeugdlintjes zijn voor kinderen en jongeren een stimulans, om zich actief in te (blijven) zetten voor maatschappij en hun medemens. Alle inzendingen worden door een deskundige jury beoordeeld. Er zijn twee categorieën, te weten jeugd van 4 tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Meer weten? Kijk op de website van SWB.

Meer informatie

Wilt u iemand voordragen voor een lintje of een andere onderscheiding en twijfelt u of die persoon in aanmerking komt? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met het bestuurssecretariaat via ons nummer 0575-568 233 of stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@brummen.nl. Zij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding