Ga naar de inhoud

Laadpalen voor elektrische voertuigen

In de gemeente Brummen is een aantal openbare laadpalen om elektrische auto’s op te laden. Wilt u zelf op openbaar terrein een laadpaal laten plaatsen voor uw elektrische voertuig? Dat is mogelijk, als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Ook andere mensen mogen daar dan hun elektrische auto opladen.

Locaties openbare plekken met e-laadpalen

Binnen de gemeente Brummen zijn 10 openbare plekken waar u uw elektrische auto kunt opladen:

 • Brummen: Brunheim 38
 • Brummen: Burgemeester Dekkerstraat 36 in Brummen (achter de Jumbo)
 • Brummen: L.R. Beijnenlaan 24 (parkeerplaats Rhienderoord)
 • Brummen: Parkeerplaats gemeentehuis, achter de Brandweerkazerne aan de Oude Eerbeekseweg 44
 • Brummen: Prins Bernardlaan 30
 • Eerbeek: Beekpad
 • Eerbeek: Handelstraat 88
 • Eerbeek: J.D. van der Waalstraat 3
 • Eerbeek: Oranje Nassauplein
 • Eerbeek: Rembrandtlaan 60

Opladen bij een e-laadpaal kan met een e-laadpas. De pas kunt u aanvragen via de website van E-laad.  
Meer weten over duurzaam vervoer? Bekijk de website van MilieuCentraal.

Interactieve plankaart: geef uw reactie

Op deze interactieve kaart zijn de plekken te zien waar in de komende vier jaar een publieke laadpaal komt te staan (de blauwe punten). De zwarte punten op de kaart zijn bestaande publieke laadpalen. U kunt laten weten wat u vindt van de voorgestelde locaties door op de blauwe punten te klikken en een reactie achter te laten. De hoeveelheid plekken is gebaseerd op de vraag die wij verwachten de komende vier jaar. De plekken hebben we bepaald op basis van een aantal wensen en eisen: er moet bijvoorbeeld genoeg ruimte zijn om de laadpaal neer te zetten, en het moet dicht bij de stroomkabel liggen zodat we zo min mogelijk hoeven te graven. We gaan niet al deze palen in één keer plaatsen. We plaatsen ze als ze nodig zijn, en dat zal naar verwachting dus ergens de komende vier jaar zijn. 

Laadpaal aanvragen

De firma Vattenfall plaatst en exploiteert in heel Gelderland de laadpalen. Voor u als aanvrager zijn er geen kosten voor het laten plaatsen van de laadpaal of van het laadpunt. De investering wordt gedaan door Vattenfall. Heeft u behoefte aan een laadpaal dan kunt u deze aanvragen via de website van Vattenfall. Ook vindt u op deze website meer informatie en eisen waaraan de aanvraag moet voldoen.

Dit zijn de voorwaarden: 

 • U heeft geen mogelijkheid op eigen terrein een laadpunt te realiseren.
 • Binnen een loopafstand van circa 250 meter van uw adres is nog geen laadpaal of staat nog geen laadpaal gepland.
 • U woont in de gemeente Brummen of u werkt minimaal 20 uur per week op de aanvraaglocatie en u kunt dat aantonen.

Gebruik van de laadpaal

Ook anderen mogen de laadpaal gebruiken om hun elektrische voertuig op te laden. Afrekening van het gebruik van de laadpaal gebeurt via een eigen oplaadpas. Deze kunt u aanvragen bij verschillende providers van elektrische stroom.

Proces

Van aanvraag tot ingebruikstelling van de laadpaal duurt ongeveer 3 maanden. Wanneer u een laadpaal aanvraagt worden de volgende stappen doorlopen:

 1. U doet de aanvraag.
 2. De leverancier doet een voorstel voor een geschikte plek. Eerst richting de aanvrager en daarna aan de gemeente. Dit voorstel doet hij op basis van de aanvraag, de aanwezigheid en het gebruik van de bestaande oplaadpalen en een overzicht met strategische locaties.
 3. Na overleg bepaalt de gemeente de definitieve plek.
 4. De leverancier stelt de aanvrager in kennis over de definitieve plek.
 5. De gemeente neemt een verkeersbesluit voor de laadpaallocatie. Dit duurt minimaal 6 weken. Wordt er bezwaar gemaakt, dan duurt deze termijn langer.  
 6. Bij een positief besluit over het verkeersbesluit plaatst de leverancier de oplaadpaal
 7. Nadat de laadpaal is geplaats en in bedrijf is genomen wordt de aanvrager door de leverancier hiervan op de hoogte gesteld.