Ga naar de inhoud

Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als ouder of verzorger moet u er voor zorgen dat uw kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem. Maar voor sommige kinderen is de situatie anders. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben. Of aangewezen zijn op een speciale school een eind uit de buurt. Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. 

Voorwaarden

Of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer is afhankelijk van een aantal factoren.

1. Beperking

Leerlingenvervoer is er voor kinderen met een beperking die minstens drie maanden aanhoudt. Dit kan een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke beperking zijn. En het kind moet door de beperking niet zelfstandig kunnen reizen. Zit een kind op het voortgezet speciaal onderwijs en kan het zelfstandig reizen? Dan is er geen sprake van leerlingenvervoer. U krijgt dus ook geen vergoeding van de kosten voor het openbaar vervoer. Net als andere ouders met een kind op het voortgezet onderwijs betaalt u de OV-kosten zelf.

2. Dichtstbijzijnde toegankelijke school

Een kind krijgt leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Dat is een school die het onderwijs biedt, dat uw kind op basis van de beperking nodig heeft. Gaat uw kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs? Dan heeft u een beschikking (toelaatbaarheidsverklaring (TLV)) gekregen. Hierin staat welk soort onderwijs passend is voor uw kind. Uw kind kan leerlingenvervoer krijgen naar de dichtstbijzijnde school die dit soort onderwijs aanbiedt.

Kiest u voor een  school die verder weg ligt? Dan krijgt u alleen een vergoeding van de reiskosten tot aan de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Aanvullende reiskosten naar een school verder weg zijn voor uw eigen rekening.

Staat in de toelaatbaarheidsverklaring een advies voor een bepaalde school? Stuur dan bij uw aanvraag het bewijs hiervan mee.

3. Afstand

U kunt in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, als de afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer is dan 6 kilometer. 

De gemeente gebruikt een vaste methode om de afstand te bepalen. Die methode zit ingebouwd in het digitale aanvraagformulier. We rekenen met als voertuig de fiets, via de kortste route.
Let op: we gebruiken deze afstandsbepaling alleen om te beoordelen of de school verder weg ligt dan 6 kilometer. Of de leerling daadwerkelijk gebruik kan maken van de fiets is hiervoor niet relevant.

4. Leeftijd

In de gemeente Brummen verwachten we dat kinderen vanaf 11 jaar zelfstandig kunnen fietsen of met het openbaar vervoer kunnen reizen (de adviesleeftijd hiervoor is 9 jaar). 

Let op: een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) of speciaal basisonderwijs (sbo) geeft niet automatisch recht op leerlingenvervoer. Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer? Dan moet u zelf een aanvraag doen. Een verklaring dat uw kind niet zelfstandig kan reizen moet u laten ondertekenen door de school waar uw kind naar toe gaat. 

De regels voor leerlingenvervoer staan in de verordening Leerlingenvervoer.

Soorten vervoer

Leerlingenvervoer is er in verschillende vormen:

Fietsvergoeding

Eerst kijken we of uw kind met de fiets naar school kan reizen. Als dat zo is, krijgt u voor uw kind een fietsvergoeding. Kan uw kind niet zelfstandig fietsen maar wel onder begeleiding? Dan krijgt u ook een fietsvergoeding per km voor de begeleider (ouder/verzorger of iemand anders).

Openbaar vervoer

Is fietsen te ver of lukt dit niet? Dan kijken we of uw kind met het openbaar vervoer naar school kan reizen. Als dat zo is, krijgt u voor uw kind een  OV-abonnement. Kan uw kind niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen, maar wel onder uw begeleiding? Dan krijgt u ook een vergoeding voor de reiskosten van de begeleider (ouder/verzorger of iemand anders).

Eigen vervoer

U kunt in sommige gevallen ook een financiële vergoeding voor eigen vervoer krijgen. Als ouder of verzorger regelt u dan zelf het brengen en halen van uw kind. De hoogte van de vergoeding is nooit hoger dan de kosten van het andere vervoer waar u recht op zou hebben. Dus heeft u recht op een OV-vergoeding, dan krijgt u nooit meer dan de hoogte van die OV-vergoeding.

Aangepast vervoer

Aangepast vervoer is vervoer met een taxibusje van huisdeur tot schooldeur en terug. Dit is voor kinderen die op geen enkele andere wijze naar school kunnen reizen. 

De gemeente organiseert aangepast vervoer alleen op vaste schooldagen (uitgaande van 200 schooldagen per jaar). En op vaste schooltijden zoals die in de schoolgids staan. Dit staat zo in de verordening leerlingenvervoer. Aangepast vervoer houdt dus voor leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs geen rekening met het individuele lesrooster, een toetsweek of lesuitval. Ook niet als dit het eerste of laatste lesuur is. Alleen als de wachttijd op school méér dan 5 lesuren is, passen we de vervoerstijden aan.

Kan de leerling door zijn of haar handicap niet het volledige onderwijsprogramma volgen zoals dat in de schoolgids staat?  Dan is een aanpassing in het vervoer mogelijk. Een consulent van het Team voor Elkaar moet hier goedkeuring voor geven..

Krijgt uw kind aangepast vervoer en kan het vanwege de examens niet mee met het reguliere leerlingenvervoer? Dan moet u zelf zorgen voor vervoer. U kunt hiervoor wel een kilometervergoeding krijgen.

Afhankelijk van uw inkomen betaalt u soms een eigen bijdrage.

Aanvragen

Wilt u in aanmerking komen voor leerlingenvervoer voor uw kind? Dan moet u zelf een aanvraag doen. Dit kan alleen online. 

U moet leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente waar uw kind verblijft. Bij co-ouderschap kan het dus zijn dat u in twee gemeenten een aanvraag moet doen. Voor de dagen dat uw kind in de gemeente Brummen woont in Brummen. En voor de overige dagen in de gemeente waar de andere ouder woont.

Verklaringen meesturen

Soms moet u een medische verklaring toevoegen bij uw aanvraag. Dit geldt voor jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs. Ook moet u een vervoersverklaring van de school meesturen. Met deze verklaring geeft de school aan waarom uw kind niet (onder begeleiding) kan fietsen of met het openbaar vervoer kan reizen. U kunt hier een vervoersverklaring (pdf, 189 kB) downloaden om door de school te laten invullen.

Kiest u niet voor de dichtstbijzijnde school? Dan moet u een verklaring hebben van het samenwerkingsverband met hun advies dat echt die ene school maar toegankelijk is voor uw kind.   

Leerlingenvervoer voor het nieuwe schooljaar

Ieder jaar moet u opnieuw een aanvraag leerlingenvervoer indienen. Ook voor stagevervoer als dit nodig is. Dit kan vanaf 15 april, maar doe dit in ieder geval vóór 1juni. Dan kunnen we uw aanvraag op tijd beoordelen. En alleen dan kunnen we het vervoer vanaf de eerste schooldag garanderen. Wilt u na 1 juni nog iets veranderen? Doe dit zo snel mogelijk, in ieder geval vóór 15 juni. Geeft u wijzigingen na 15 juni door? Dan verwerkt PlusOV deze pas in het nieuwe schooljaar. Het duurt 3 weken voordat uw kind volgens een aangepast reisschema kan worden vervoerd. Heeft u uw aanvraag te laat ingeleverd of wijzigingen na 15 juni doorgegeven? Dan moet u de eerste 3 weken van het nieuwe schooljaar zelf zorgen voor het vervoer van uw kind. U betaalt dan ook zelf de kosten.

Wanneer krijgt u bericht?

Als uw aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief waarin staat of uw kind recht heeft op een vergoeding of aangepast vervoer. In deze brief, de beschikking, staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing. Misschien heeft het Team voor Elkaar niet genoeg informatie om uw aanvraag te beoordelen. We vragen u dan de ontbrekende informatie op te sturen. 

Belangrijk om te weten

U kunt het hele jaar door leerlingenvervoer aanvragen. U bent er als ouder of verzorger altijd verantwoordelijk voor dat uw kind naar school gaat. Ook als u wacht op leerlingenvervoer. In de tussentijd moet u zelf een tijdelijke oplossing verzinnen om uw kind naar school te brengen.

Vraagt u leerlingenvervoer aan als het schooljaar al is begonnen? Team voor Elkaar Leerlingenvervoer behandelt uw aanvraag zo snel mogelijk. In oktober is door de drukte van de start van het nieuwe schooljaar de wachttijd 3 weken. Na oktober is deze periode korter, ongeveer 10 werkdagen. Ook hier geldt dat u in de tussentijd zelf voor vervoer moet zorgen.

Verandert er iets?

Verandert de situatie van uw kind? Bijvoorbeeld een verhuizing, andere school of andere schooltijden? Dan moet u online een nieuwe aanvraag doen voor leerlingenvervoer. Doe dit zo mogelijk 8 weken voordat de verandering ingaat. Dan weet u zeker dat Team voor Elkaar Leerlingenvervoer en PlusOV uw aanvraag op tijd behandeld hebben. Want ook hiervoor geldt 10 werkdagen inregeltijd voor PlusOV en vervoerder.

Inloggen met DigiD

Vanaf 1 mei 2021 moet u om een aanvraag te doen voor leerlingenvervoer inloggen met DigiD. Dit voor de veiligheid. U kunt dan naast uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord ook gebruik  maken van een extra controle via SMS, of de DigiD-app. Lees hier meer over inloggen via DigiD.

 

Declareren

Heeft u een toekenning voor een fietsvergoeding, OV-vergoeding of eigen vervoervergoeding? Dan kunt u maandelijks uw kosten declareren. Hiervoor kunt u het declaratieformulier leerlingenvervoer 2020-2021 (pdf, 187 kB).

Voor het schooljaar 2021-2022 kunt u het declaratieformulier leerlingenvervoer 2021-2022 gebruiken.

Planning

PlusOV verzorgt de uitvoering en planning van het leerlingenvervoer voor de gemeente Brummen. Rijdt uw kind een of meer dagen niet meer, bijvoorbeeld omdat het ziek is?  Dan moet u uw kind dus ook afmelden bij PlusOV. Dit kan via www.plusov.nl of telefonisch: 088 - 7587655.
Kijk voor meer informatie op de website van PlusOV. Gaat uw kind weer naar school, geef dit dan op tijd weer door  bij PlusOV.

Wordt uw kind tussentijds op school ziek of moet het naar een afspraak met bijvoorbeeld een arts of therapeut? Dan moet u uw kind zelf halen en brengen. Dit soort tussentijdse ritten vallen niet onder leerlingenvervoer. Dit geldt ook als de school van uw kind sluit door een corona-uitbraak.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jalu Wardhono of Aartie Ramphal van Team voor Elkaar Leerlingenvervoer. Dit kan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer: 0575-568 568. Of mail naar leerlingenvervoer@brummen.nl