Ga naar de inhoud

Subsidie afkoppelen regenwater

Wat is afkoppelen van het regenwater?

Heftige regenbuien komen steeds vaker voor. Het regenwater komt nu in het riool en die kan het soms niet meer aan. Hierdoor komt vuilwater in sloten en op straat. Soms komt het zelfs in woningen via kelders, doucheputjes of toiletten. Door het regenwater anders te gebruiken, en dus af te koppelen, dragen we allemaal ons steentje bij. Dit kan problemen met het riool in uw buurt en woonplaats voorkomen. Het regenwater van woningen en bedrijven gaat via de regenpijpen naar het riool. Vaak komt het regenwater samen met vuilwater in één riool bij elkaar. Via het riool gaat het naar de rioolwaterzuivering. Regenwater afkoppelen van het riool houdt in dat u het regenwater in uw eigen tuin laat lopen.

Mogelijkheden van afkoppelen

U kunt in uw tuin regenwater opvangen en in de bodem laten zakken. Dat heet infiltreren. Met een emmertest kunt u zelf controleren of de bodem geschikt is. Mogelijkheden van afkoppelen zijn:

 • Bovengrondse oplossingen zijn in alle dorpskernen binnen de hele gemeente Brummen mogelijk. Bijvoorbeeld regenpijp afkoppelen en regenton plaatsen.
 • Ondergrondse oplossingen kunnen alleen in Eerbeek. Bijvoorbeeld infiltratiekratten of een grindkoffer. 

Meer inspiratie over verschillende mogelijkheden kunt u lezen op onze inspiratiepagina. U bepaalt zelf de manier van afkoppelen. De afkoppel- en klimaatcoach van onze gemeente kan u hierin adviseren tijdens een adviesgesprek bij u thuis. 

Voordelen van het afkoppelen

Uw regenwater afkoppelen van de riolering heeft voordelen voor u en uw buurt en woonplaats:

 • Er is minder overlast van water op straat. 
 • Uw tuin verdroogt minder snel en u helpt hiermee het grondwater op peil te houden.
 • Het regenwater komt gratis in de tuin en u bespaart daarmee drinkwater.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Voor elke m2 afgekoppeld dakoppervlak krijgt u € 7,50 aan subsidie. De subsidie is alleen voor de werkelijk gemaakte kosten. En er geldt een minimum van 15 m2 af te koppelen dakoppervlak. Uw dakoppervlak kunt u berekenen door: lengte (m) x breedte (m) = dakoppervlak in m2 (van het dak recht van boven gezien). Let op: de gemeente behandelt aanvragen totdat het jaarbudget op is.

Subsidie aanvragen, hoe werkt dat?

Stap 1: gratis adviesgesprek aan huis

U bepaalt zelf de manier van afkoppelen. Namens gemeente Brummen komt er een afkoppelcoach bij u thuis voor een adviesgesprek. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden. Het adviesgesprek is gratis en vrijblijvend. Het gesprek is wel nodig voordat u een subsidieaanvraag kunt doen. Een adviesgesprek vraagt u aan door een e-mail te sturen naar afkoppelen@brummen.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Stap 2: afkoppelplan maken met situatieschets

Als u zover bent dat u een (afkoppel)plan klaar heeft, maakt u een situatieschets van de nieuwe situatie. Dat is de situatie na het afkoppelen. In deze situatieschets geeft u het volgende aan:

 • Bovenaanzicht van alle daken, die met het regenwater (nu nog) aangesloten zitten op het riool.
 • Alle regenpijpen.
 • Plek en naam van de afkoppelmaatregelen die u gaat nemen.
 • Arceer de dakoppervlakken die u wilt afkoppelen.
 • Geef aan welke regenpijpen u wilt afkoppelen.

Bekijk hier voor een voorbeeld situatieschets.

Stap 3: de subsidieaanvraag

Hou bij het invullen van het aanvraagformulier de volgende dingen bij de hand:

 • DigiD voor particulieren of eHerkenning voor bedrijven.
 • Een digitale situatieschets met het af te koppelen dakoppervlak, de regenpijpen die afgekoppeld worden en welke afkoppelmaatregelen waar zijn bedacht. 
 • Als u geen eigenaar van het gebouw bent: een ondertekend machtigingsformulier waarin duidelijk staat dat u toestemming hebt van de eigenaar/vereniging van eigenaren om deze subsidie aan te vragen. Dit formulier kunt u hier downloaden.

Het aanvragen van subsidie kan digitaal via onderstaande knop. 

Voorwaarden aan de subsidie

 • Bij het aanvragen is het af te koppelen dakoppervlak nog aangesloten op het openbare gemengde riool (vrijvervalriool).
 • De werkzaamheden worden nadat de subsidie is verstrekt uitgevoerd.
 • Er is alleen subsidie aan te vragen voor het afkoppelen van daken. Voor het afkoppelen van verhardingen zoals terrassen en opritten kunt u geen subsidie krijgen.
 • U krijgt geen subsidie voor een gebouw dat na 1 januari 2012 is gebouwd. Dat is omdat die gebouwen het regenwater al gescheiden hebben.
 • U krijgt geen subsidie voor gebouwen die op het drukriool zitten. Dit komt omdat aansluiten op het drukriool alleen mag met vuilwater. Drukriolering ligt vooral buiten de bebouwde kom. 
 • U moet minimaal 15 m² dak afkoppelen.
 • Het afkoppelen mag geen overlast veroorzaken bij uw buren.
 • Afgekoppeld dakoppervlak mag u niet meer op het openbaar gemengd riool aankoppelen.
 • Na afkoppeling houdt u dit in stand en onderhoudt u dit.
 • U zorgt er voor dat een nieuwe eigenaar na verkoop op de hoogte is van het afkoppelen. De nieuwe eigenaar moet het dan namelijk onderhouden. 
 • Overleg met de buren als u een regenpijp samen heeft.
 • U zorgt voor controle en aanpassingen van de ont- en beluchting van de binnenriolering (Stand- en ontspanningsleiding). Hiervoor zijn NEN-voorschriften. Regenpijpen werken mee in de ont- en beluchting van het rioolsysteem. Slechte ontluchting leidt vaak tot borrelde wc’s en wasbakken bij regenbuien.

Wat doen wij?

 • Koppelt u tussen de 15 en 200 m2 dakoppervlak af? Dan zal de gemeente binnen 8 weken na toekenning van de subsidie, het overeengekomen bedrag uitkeren.
 • Koppelt u meer dan 200 m2dakoppervlak af? Dan zal de gemeente binnen 8 weken, na voorlopige toekenning van de subsidie, 80% van het overeengekomen subsidiebedrag uitkeren. 

Bepaling van het restantbedrag vindt plaats op basis van de factuur. Daarna wordt er definitief beschikt en het restant uitbetaald.

Wat doet u?

Maak foto’s van de werkzaamheden en de eindsituatie. De bewijsstukken** dienen binnen 4 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden geüpload te worden in het zaakdossier via Mijn Brummen. Mocht dit niet werken, dan kunt u ook altijd de bewijsstukken mailen naar gemeente@brummen.nl onder vermelding van het zaaknummer. 

**de bewijsstukken zijn foto’s van de werkzaamheden en foto's van de eindsituatie. Koppelt u meer dan 200 m2 dakoppervlak af? Voeg dan ook de factuur van de werkzaamheden toe.

Inspiratie en meer informatie

Op de volgende pagina's vindt u meer informatie en inspiratie: