Ga naar de inhoud

Subsidie buurthuizen

Buurthuizen, verenigingen, stichtingen, kerken en culturele organisaties hebben te maken met hoge energiekosten voor hun gebouwen. Veel van deze organisaties willen aan de slag met het energiezuinig maken van hun gebouwen. Of met het opwekken van duurzame energie. Maar ze geven aan dat ze hiervoor niet genoeg geld hebben.

We ondersteunen deze maatschappelijke organisaties financieel met een subsidie. De subsidie is bedoeld voor maatregelen waarmee energie wordt bespaard. Of waarmee energie op een duurzame manier wordt opgewekt. De organisaties besparen hierdoor op de energierekening. Ook past energiebesparing en het opwekken van duurzame energie bij onze duurzaamheidsplannen.

Deze partijen komen in aanmerking

Sociaal-culturele en maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk (non-profits) in de gemeente Brummen kunnen gebruik maken van de subsidie. Het gaat bijvoorbeeld om buurthuizen, stichtingen, kerken en culturele organisaties. Eigenaren kunnen de subsidie aanvragen. De subsidie is niet voor commerciële horeca of sportverenigingen. Deze laatsten kunnen gebruik maken van landelijke regelingen zoals ISDE, DUMAVA en BOSA. 

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie makkelijk aan met eHerkenning. Liever zonder eHerkenning? Dat kan ook.

Wat u verder moet weten:

  • De aanvrager geeft hierbij een overzicht van de maatregelen/technieken, een indicatie van de energiebesparing en de kosten. Dit wordt onderbouwd met offertes.
  • De gemeente behandelt aanvragen in volgorde van binnenkomst.
  • Per gebouw is maximaal € 5.000 beschikbaar. Het subsidie plafond is maximaal € 50.000.

De provincie ondersteunt verduurzaming met een lening

De lening bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 250.000 met een looptijd van maximaal 15 jaar en een rente van 2% per jaar. Hier leest u meer.
De provincie heeft ook een ontzorgingsprogramma, voor als u hulp nodig heeft met de bespaarplannen. Hier leest u meer.