Ga naar de inhoud

Nieuws

Begin deze maand is #Opladers van start gegaan in de gemeente Brummen. Jeugdwethouder Ingrid Timmer is blij met dit initiatief. ”Deze aanpak verbindt ouders met elkaar. Het stimuleert het gesprek over opvoeden en het opgroeien van de kinderen en... Lees verder

Donderdagavond 19 mei heeft de raad een besluitvormende vergadering gehad. Op de agenda stonden 5 hamerstukken en 3 bespreekstukken. Ook werd een motie vreemd aan de orde van de dag behandeld over de vluchtelingencrisis. De avond verliep vlot, de... Lees verder

Voordat we starten met het opstellen van nieuw beleid voor het openbaar groen en de straatverlichting, heeft de gemeente via het inwonerspanel gepeild hoe haar inwoners over deze onderwerpen denken. Ook is op verzoek van het Landschapsnetwerk... Lees verder

Traditiegetrouw bespreekt de gemeenteraad in de maand juni de gemeentelijke financiën. Naast het jaarverslag over het afgelopen jaar en de eerste bevindingen in het lopende begrotingsjaar (de bestuursrapportage) speelt de perspectiefnota daarbij... Lees verder

De vier partijen die de afgelopen weken met elkaar in bespreking waren om samen een coalitie te vormen, hebben een coalitieakkoord bereikt. De fractievoorzitters van Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66 hebben vandaag het akkoord ondertekend. Het... Lees verder

Tussen Brummen en Zutphen ligt aan de IJssel het gebied Cortenoever. Dit nu al bijzondere uiterwaardengebied kan door werkzaamheden aan de riviernatuur een nóg duurzamere leefomgeving worden voor mens, dier en plant. Met meer ruimte in de... Lees verder

De afgelopen maand hebben Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66 intensief met elkaar gesproken. Dit met het doel om te onderzoeken of zij met elkaar een coalitie kunnen vormen voor de raadsperiode 2022-2026. Informateur Hans Gerritsen laat weten dat... Lees verder

B&W hebben onlangs de Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs (CTB) 2022 vastgesteld. Ondernemingen en organisaties binnen de gemeente Brummen kunnen de subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor de gemaakte kosten om de verspreiding... Lees verder

Vaak in centra van grote steden en gebieden waar veel bezoekers komen zijn ze aanwezig; openbare toiletten. Vroeg of laat voor iedereen onmisbaar. Zeker als je zoon of dochter hoge nood krijgt net wanneer je de fiets hebt gestald. Door winkelende... Lees verder

Vanaf woensdag 18 mei 2022 geldt in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe een verbod op onttrekking uit oppervlaktewater waarop geen aanvoer mogelijk is. Het waterschap heeft hiertoe besloten vanwege de aanhoudende droogte. Dit betekent dat... Lees verder