Ga naar de inhoud

Nieuws

Op donderdag 28 maart komt de gemeenteraad bijeen om besluiten te nemen. Er staan ditmaal vier voorstellen op de agenda. De raadsvergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom. Inspreken tijdens de vergadering is niet... Lees verder

Maandag 18 maart was er een inloopavond voor de plannen op de plek waar de Krullevaar (Sperwerstraat) en de Oecumenische school (Troelstralaan) stonden. Woningstichting Veluwonen en de gemeente presenteerden de plannen voor woningbouw op beide... Lees verder

Vandaag, dinsdag 19 maart, hangt ook bij het gemeentehuis in Brummen de vlag halfstok. Dit in verband met de aanslag die gisteren in Utrecht heeft plaatsgevonden. Hierbij zijn meerdere slachtoffers te betreuren. Minister-president Mark Rutte heeft... Lees verder

Niet alleen voor het gemeentebestuur is duurzaamheid een belangrijk thema. Ook inwoners onderstrepen dit. Uit de resultaten van het onderzoek over ‘duurzame energie’ blijkt duidelijk dat inwoners thema’s zoals energietransitie, aardgasvrij wonen en... Lees verder

Vorige week organiseerden de dorps- en wijkraden in Eerbeek een interactieve bijeenkomst in De Korenmolen. Dit in aanwezigheid van enkele vertegenwoordigers van gemeente, provincie en waterschap. Centraal stond de toekomst van Eerbeek, met name het... Lees verder

Op woensdagavond 3 april organiseren de lokale energiecoöperatie BrummenEnergie en de gemeente Brummen een vervolg op de Energietafel Buitengebied van 25 april vorig jaar. Deze avond is bedoeld voor iedereen die in het buitengebied woont of er een... Lees verder

Welke oplossingen willen we voor wateroverlast en verdroging in het gebied Voorstonden – Oekense Beek – Leusveld? En hoe stellen we biodiversiteit veilig? Die vraag stond centraal bij de bewonersbijeenkomsten van WaardeVOL Brummen op 11 en 12 maart. ... Lees verder

Afgelopen week ontvingen alle huishoudens in onze gemeente het overzicht met de kandidatenlijsten voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Iedereen die een stempas heeft ontvangen, kan op woensdag 20 maart zijn of haar... Lees verder

Regionale Energiestrategie in de maak

woensdag 13 maart 2019

De Cleantech Regio, waartoe ook de gemeente Brummen behoort, maakt vaart met het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES). Een eerste stap is het vaststellen van de startnotitie. In deze notitie staat welke partijen meedoen, en... Lees verder

Donderdagavond vindt een gecombineerd raadsforum plaats in het Brummense gemeentehuis. Er staan niet vier, maar drie inhoudelijke onderwerpen op de agenda. Het onderwerp over de financiële situatie van de gemeente komt namelijk niet aan bod. Dit was... Lees verder