Ga naar de inhoud

Asbest

In of op gebouwen en bouwwerken die vóór 1994 zijn gebouwd kan asbest voorkomen. Asbest is gevaarlijk. Het kan bij het klussen vrijkomen. Vaak is asbest verwerkt in golfplaten, vloerzeil, plafondplaten, afvoerbuizen en schoorstenen. Voor het verwijderen van asbest dient u een sloopmelding te doen. Als u asbest wilt verwijderen uit een gemeentelijk/rijks monument dan moet u hier een omgevingsvergunning voor aanvragen.

Voordat u begint

Voor verwijdering en inlevering van asbest gelden strenge regels. Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid. In de meeste gevallen mag u de asbest niet zelf verwijderen. Dit mag alleen een gespecialiseerd bedrijf doen. Adressen vindt u op de website van Ascert (Stichting Certificatie Asbest).

Asbest verwijderen als particulier tot maximaal 35 m2

Bent u particulier en heeft u ongelijmde vloerbedekking (of -tegels), geschroefde, hecht gebonden golfplaten die niet beschadigd zijn en asbest bevatten? Dan gelden de volgende regels:

  • U maakt op de landelijke website www.omgevingsloket.nl een korte melding dat u gaat slopen en/of asbest wilt verwijderen. Hierbij moet u ook een situatietekening en aanduiding bijvoegen van welke gebouwen/bouwwerken u asbest gaat verwijderen en foto’s van de bestaande situatie.
  • De gemeente geeft u daarna binnen 5 werkdagen toestemming om de asbest te verwijderen. 
  • U mag daarna de materialen met asbest zelf verwijderen. Probeer asbestonderdelen intact te laten. Draag beschermende kleding, handschoenen en een mondkapje tijdens het werk. Maak het indien mogelijk vochtig.
  • U moet de asbestonderdelen dubbel inpakken in doorzichtig plastic folie van minimaal 0,2 mm dik. Plak de pakketten goed dicht met sterk tape (geen vuilniszakken of schildersplakband gebruiken). Geef op het pakket duidelijk aan dat het om asbest gaat. Bij de milieustraat zijn hiervoor asbeststickers te verkrijgen. Neem de brief die u van de gemeente heeft gekregen mee naar de milieustraat.
  • U brengt de asbestonderdelen binnen 3 dagen naar de milieustraat. 
  • U stuurt het bewijs van de milieustraat naar de gemeente.
  • U krijgt als particulier toestemming (ontheffing) om eenmaal per kadastraal perceel maximaal 35 m2 geschroefde asbesthoudende beplating zelf te verwijderen. Als er meer dan 35 m2 asbest aanwezig is, dan moet u al het asbest laten verwijderen door een erkend  gecertificeerd bureau.

Asbest verwijderen in alle andere situaties als particulier of bedrijf

Het is geen ongelijmde vloerbedekking (of -tegels), geschroefde hecht gebonden golfplaten, die niet beschadigd zijn en asbest bevatten ongeacht de m2. Er is altijd een melding nodig.

  • U maakt een uitgebreide melding op de landelijke website www.omgevingsloket.nl over de hoeveelheid asbest. Bij deze melding moet u ook een asbestinventarisatierapport indienen. Na de melding ontvangt u van de gemeente of de Omgevingsdienst Veluwe IJssel bericht.
  • U mag de asbest niet zelf verwijderen. U moet hiervoor een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Kijk op de website van Ascert voor adressen. U blijft wel eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden van het bedrijf dat u inschakelt. U moet ervoor zorgen dat het bedrijf volgens de regels werkt.