Ga naar de inhoud

Brummen Robuust

Onder deze naam werken de gemeente Brummen en de provincie Gelderland nauw samen aan de leefbaarheid voor inwoners en het vestigingsklimaat en energietransitie van de papierindustrie in Eerbeek. Daarbij verstevigt de gemeente Brummen ook haar financiƫn en bestuurskracht. Afspraken voor deze langjarige samenwerking zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

Bij Brummen Robuust gaat het om drie aandachtsgebieden, drie pijlers. Deze pijlers bekijken we met elkaar in samenhang. De pijlers geven we hieronder in willekeurige volgorde weer.

Financieel herstelplan

De omvang en complexiteit van een aantal grote opgaven vraagt veel van de gemeente Brummen. Ook financieel heeft Brummen het moeilijk. Eind 2020 werd de gemeente onder preventief toezicht gesteld. In 2021 zijn er belangrijke stappen gezet om de financiĆ«n te verbeteren. De gemeenteraad heeft in juni 2021 een financieel herstelplan vastgesteld. En eind oktober 2021 is een meerjarig sluitende programmabegroting 2022-2025 vastgesteld. De komende jaren werkt de gemeente Brummen verder aan financieel herstel. 

Vitaal bestuur/bestuurskracht

Om de bestuurskracht van de gemeente Brummen te versterken is een maatwerktraject afgesproken. De gemeente heeft in 2021 een onderzoek laten doen naar de bestuurskracht. Dit onderzoek is uitgevoerd door het bureau Berenschot. Het rapport is voorzien van een ontwikkelplan waar het gemeentebestuur de komende jaren mee aan de slag gaat. Het versterken van de bestuurskracht vraagt om allerlei verbeteringen. De rapportage vormt daarom een mooi vertrekpunt voor het nieuwe gemeentebestuur voor de periode 2022-2026. De gemeenteraad bespreekt het onderzoek en bijbehorende ontwikkelplan januari volgend jaar. 

- Publiekssamenvatting 
- Rapportage foto Bestuurskracht 
- Ontwikkelplan  

Eerbeek-Loenen 2030

De papierindustrie is van groot belang voor de gemeente Brummen, maar zeker ook voor de werkgelegenheid en economie in Gelderland. De provincie Gelderland en de gemeente Brummen werken al langer samen aan het project Eerbeek Loenen 2030. In de afgelopen decennia is een situatie ontstaan in Eerbeek waarin zware papierindustrie en woningbouw met elkaar zijn verweven. De papierindustrie zorgt voor veel banen, maar ook voor overlast. Brummen en Gelderland werken aan een betere balans hierin. Om in de komende jaren belangrijkste stappen te kunnen zetten neemt de provincie tijdelijk een aantal taken binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 van Brummen over. Meer hierover leest u op de speciale website Eerbeek-Loenen 2030.