Ga naar de inhoud

Raadsinformatie

Dit is het overzicht van de vergaderingen van de gemeenteraad, inclusief de openbare besluiten. Door op de betreffende datum te klikken, komt u bij de agenda en de bijbehorende stukken. De stukken plaatsen we uiterlijk vrijdag voor de vergadering.

Vergaderingen openbaar

De gemeenteraad vergadert normaliter in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar en deze kunt u danook bijwonen. De besluitvormende raadsvergaderingen worden voorlopig nog live uitgezonden door de lokale publieke omroep VoorstVeluwezoom (of via de televisiekanalen van RTV794: KPN/Xs4All kanaal 1468, Ziggo kanaal 36). Bovendien kunt u de raadsvergadering ook terugluisteren in de audioverslagen. Van forumvergaderingen in een andere vergaderruimte of overge informatiebijeenkomsten wordt geen video- of audioverslag gemaakt. 

Vergaderingen

Raadsvergadering 17 oktober 2013

Onderwerp en Voorstel
Besluit
 
1
Opening en mededelingen

Aanvang : 20.00 uur

Locatie : Raadszaal Gemeentehuis Brummen

Agenda

 
2
Vaststelling agenda
 
3
Ingekomen en verzonden stukken
 
4
Fusie afvalinzamelbedrijven Berkel Milieu en Circulus
 
5
Controleprotocol 2013
 
6
Evaluatie verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo
 
7
Toepassen coördinatieregeling bedrijfsverplaatsing Beker naar Cortenoeverseweg 105
 
8
Visie Landgoederen en projectinventarisatie ‘Gemeente Brummen, Landgoed zonder grenzen’
 
9
Verordening op de heffing en de invordering van Precariorechten (2013)
 
10
Memo ‘Voortgang geluid, geur, zonebeheerplan en diverse bestemmingsplannen’ d.d. 23 augustus 2013 van wethouder Beelen
 
11
Herziening Structuurvisie ‘Ligt op groen’ en bestemmingsplannen ‘Elzenbos’ en ‘Lombok’
 
12
Sluiting