Ga naar de inhoud

Raadsinformatie

Dit is het overzicht van de vergaderingen van de gemeenteraad, inclusief de openbare besluiten. Door op de betreffende datum te klikken, komt u bij de agenda en de bijbehorende stukken. De stukken plaatsen we uiterlijk vrijdag voor de vergadering.

Vergaderingen openbaar

De gemeenteraad vergadert normaliter in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar en deze kunt u danook bijwonen. De besluitvormende raadsvergaderingen worden voorlopig nog live uitgezonden door de lokale publieke omroep VoorstVeluwezoom (of via de televisiekanalen van RTV794: KPN/Xs4All kanaal 1468, Ziggo kanaal 36). Bovendien kunt u de raadsvergadering ook terugluisteren in de audioverslagen. Van forumvergaderingen in een andere vergaderruimte of overge informatiebijeenkomsten wordt geen video- of audioverslag gemaakt. 

Vergaderingen

Forum Samenleving 14 november 2013

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Opening

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Gemeentehuis Brummen

Agenda

 
2
Memo stand van zaken Integraal Huisvestingsplan (IHP)
 
3
Raadsvoorstel Herziening Structuurvisie ‘Ligt op groen’ en bestemmingsplannen ‘Elzenbos’ en ‘Lombok’
 
4
Vastsstelling agenda
 
5
Vragenronde
 
6
Ingekomen post
 
7
Ter kennisname stukken
 
8
Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet)
 
9
Transitiearrangement Jeugdzorg regio Midden IJssel/Oost Veluwe
 
10
Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie: Delta: comfortabele én knellende verbinding
 
11
Informatieverstrekking decentralisaties

Betreft een maandelijks terugkerend agendapunt waarin kort de stand van zaken wordt weergegeven m.b.t. de drie decentralisaties: Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ in de Wmo.

 
12
Sluiting