Ga naar de inhoud

Gemeenteraad

Iedere vier jaar, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, kiest u de raadsleden voor de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in een gemeente. De raad bepaalt in grote lijnen wat er gebeurt in onze gemeente en waar het geld naartoe gaat. De raad neemt besluiten over onder andere ruimtelijke ordening, sociaal domein, onderwijs, veiligheid, welzijn, milieu, cultuur en sport. Ook controleert de raad of het college zijn taken goed uitvoert.

Vergaderingen

De gemeenteraad van Brummen vergadert volgens het zogenaamde BOB-model dat staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming.

Beeldvorming vindt plaats tijdens de maandelijkse forumvergaderingen. In een forum bereiden raadsleden zich voor op de besluitvormende raadsvergadering later in de maand. Tijdens een forumvergadering kunt u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook is er spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan. Lees meer op de pagina Inspreken en mijn privacy 

Oordeelsvorming en besluitvorming vinden plaats tijdens de besluitvormende raadsvergaderingen die maandelijks plaatsvinden. Bij de raadsvergadering is er geen mogelijkheid om in te spreken.

Forum- en raadsvergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis te Brummen.

Als u klikt op de groene knop hieronder, vindt u een overzicht van de vergaderingen van de raad, dus zowel de forumvergaderingen als de besluitvormende raadsvergaderingen.

Cursus Politiek Actief

Dit voorjaar start de gemeente Brummen het traject Politiek Actief. Het is een cursus waarbij we inwoners de gelegenheid bieden om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Hiermee willen we u enthousiast maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als raadslid. Of gewoon als betrokken inwoner.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook daarvoor is de cursus zeer geschikt.

Hoe werkt de politiek?

Welke actieve rol kunt u als inwoner spelen? Wat is aan de Rijksoverheid, wat aan de gemeente? Wanneer is het college aan zet en wat zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad? Tijdens de cursus Politiek Actief komen dit soort vragen aan bod. 

Programma

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. De worden vanzelfsprekend verzorgd binnen de dan geldende regels als het gaat om de bestrijding van het coronavirus. Naast theoretische kennis, verbeteren de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. De cursus vindt plaats op vijf avonden in de periode van half maart tot half mei 2021. Binnenkort kunt u hier de exacte data en het programma lezen. U kunt kosteloos aan de cursus deelnemen. 

Heeft u interesse? 

U kunt zich aanmelden via het e-mailadres politiekactief@brummen.nl. Wilt u bij de aanmelding uw naam, telefoonnummer en e-mailadres vermelden? Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Enkele weken voor afgaand aan de start van de cursus is er een informele lunch met burgemeester Van Hedel. Het is bedoeld als kennismaking én introductie op het cursusprogramma. Voor meer informatie over Politiek Actief kunt u contact opnemen met Gert-Jan van Dijk (communicatieadviseur) of Diede Balduk (raadsgriffier). Dit kan via het genoemde mailadres politiekactief@brummen.nl of ons centrale telefoonnummer 0575- 568 233.

Organisatie van de raad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van onze gemeente. De raad bepaalt in grote lijnen wat er gebeurt en waar het geld naartoe gaat. De raad neemt besluiten over bijvoorbeeld onderwijs, veiligheid, welzijn, milieu, toerisme en subsidies voor cultuur of sport. Ook controleert de raad of het college zijn taken goed uitvoert.

De raad bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen, de fracties. De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. De rekenkamercommissie heeft een controlerende taak.

Gast van de raad

Meerdere keren per jaar nodigen we een aantal inwoners uit om als speciale gast een raadsvergadering bij te wonen. U wordt dan ontvangen door de burgemeester en een aantal raadsleden en u krijgt uitleg over de werkwijze van de gemeenteraad. Als u interesse heeft om als gast van de raad te worden ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via griffie@brummen.nl

Fracties

De gemeenteraad van Brummen telt 19 leden. Zij vertegenwoordigen allemaal een politieke partij of groepering. Dit noemen we de fracties. Bekijk het overzicht van de fracties.

Vragen of opmerkingen? Bel de griffie

De raadsgriffier ondersteunt de gemeenteraad.

Diede Balduk is de raadsgriffier. Marisan Noordermeer is griffiemedewerkster en de eerste plaatsvervangend griffier. Marieke Visser is de griffiemedewerkster die als tweede plaatsvervangend griffier optreedt. De griffie is bereikbaar via griffie@brummen.nl. Of bel (0575) 568 596.

Beleidsstukken

Lange Termijn Agenda (LTA)

De Lange Termijn Agenda (LTA) (pdf, 146 kb) geeft per maand inzicht in de onderwerpen waarover de raad een besluit moet nemen. De laatste versie dateert van 16 december 2020.

Burgerinitiatief

De gemeenteraad hoort graag uw ideeën!

Heeft u een goed idee voor onze gemeente? Een idee waar we leven in Brummen beter mee maken? Of loopt u tegen een probleem aan waar de raad u mee kan helpen? Dan kunt u bij de raad een burgerinitiatief indienen.

Wilt u een burgerinitiatief indienen?

Lees dan eerst de spelregels. Zo moet u minimaal 30 handtekeningen hebben van inwoners die het initiatief steunen. Het indienen kost u niets en er geldt geen minimumleeftijd. Natuurlijk kunt u bij het indienen van een burgerinitiatief ook steun vragen aan bijvoorbeeld wijkraden of Stichting Welzijn Brummen.

Heeft u nog een vraag?

Of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met de griffie op telefoonnummer 0575-568 597 of via griffie@brummen.nl.

Rekenkamercommissie

Inspreken en mijn privacy

Om gebruik te maken van uw spreekrecht hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Lees meer...