Ga naar de inhoud

Ontwerppagina Ambachtstraat en het Marktplein

Het centrum van Brummen is een dynamische plek met een eigen identiteit. Maar het kan wel een impuls gebruiken. In 2019 is gestart met het ontwerp voor het Marktplein en de Ambachtstraat.  

Twee varianten zijn uitgewerkt met behulp van de opgehaalde input van de dorpsraad, ondernemersvereniging en aan de hand van de structuurvisie uit 2011. Tijdens het eerste dorpsgesprek in het gemeentehuis is veel input opgehaald. Ook via deze website kon iedereen tussen 4 en 22 oktober zijn mening geven. Met de informatie die wij ophaalden hebben we de goede punten uit de verschillende varianten bij elkaar gebracht. Zo is toegewerkt naar één ontwerp. Dit ontwerp werd nogmaals aan iedereen voorgelegd ter verbetering. De brand aan het Marktplein in oktober 2019 bracht het ontwerp echter tot stilstand. Vanuit de OVB kwam de oproep om eerst met de herontwikkeling van de brandlocatie aan de slag te gaan, zodat de getroffen ondernemers de gedachten bij hun eigen problematiek kunnen houden. Daarnaast bleek de financiële positie van de gemeente dusdanig te zijn verslechterd, dat er eerst geld moet worden verdiend op de verdienlocaties voor we geld kunnen steken in de openbare ruimte. Dit onder het motto “eerst verdienen, dan uitgeven”.  

Voor nu ligt de herontwikkeling van het Marktplein en de Ambachtstraat even stil. Zodra er voldoende budget is, gaan we verder in het ontwerpproces. Volgens de planning zal dat in 2025 zijn. 

Bekijk hier de eerste varianten

Documenten

Hieronder vindt u de documenten die zijn gebruikt voor de ontwikkeling van de huidige varianten.