Ga naar de inhoud

Toekomstbestendig Wonen Lening Gelderland

Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. U kunt hiermee bijvoorbeeld uw woning isoleren, uw badkamer op de begane grond plaatsen of asbest uit uw woning verwijderen. Deze lening vervangt de Duurzaamheidslening en de Blijverslening.

U kunt de Toekomstbestendig Wonen Lening op dit moment alleen schriftelijk aanvragen

Toekomstbestendige en duurzame maatregelen

Met de lening is het mogelijk investeringen te doen voor:

 • Energiemaatregelen, zoals plaatsen van zonnepanelen, isoleren van de woning etc.
 • Ingrepen om uw woning levensloopbestendig te maken, zoals aanbrengen traplift, realisatie van een slaapkamer en badkamer op de begane grond etc.
 • Asbestsanering
 • Funderingsherstel

Bekijk de inspiratie lijst met maatregelen die in aanmerking komen voor de Toekomstbestendig Wonen Lening. Voor alle leningen geldt dat er minimaal één energiemaatregel toegepast moet worden.

Verschillende soorten leningen

Er zijn verschillende soorten leningen. Welke leningsvorm voor u het beste is hangt af van uw situatie. De vermelde rentepercentages en bedragen hebben peildatum 2020.

Consumptieve lening

 • Minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,- voor maatregelen die de woning toekomstbestendig maken.
 • Minimaal € 2.500,-  en maximaal € 50.000,- voor ‘nul op de meter’ woningen, het aardgasvrij maken van woningen of asbestsanering in combinatie met zonnepanelen of andere vormen van verduurzaming.
 • Rente 1,6%.
 • Geen afsluitkosten.
 • Looptijd bij een leenbedrag t/m € 15.000,- is 10 jaar.
 • Looptijd bij een leenbedrag vanaf € 15001,- is 15 jaar.
 • Maximale leeftijd aanvragen is 75 jaar.
 • Annuïtaire lening.

Hypothecaire lening

 • Minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor maatregelen die de woning toekomstbestendig maken.
 • Looptijd bij een leenbedrag tot en met € 25.000,- is 10 jaar.
 • Looptijd bij een leenbedrag vanaf € 25.001,- is 20 jaar.
 • Rente 1,6% bij 10 jaar.
 • Rente1,8 % bij 20 jaar.
 • Afsluitkosten € 850,-. Deze kosten kunnen worden meegefinancierd.
 • Geen leeftijdsbeperking.
 • Annuïtaire lening.

Verzilverlening

 • Hypothecaire lening minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor maatregelen die de woning toekomstbestendig maken.
 • Looptijd 75 jaar, maximaal 40 jaar rentedragend.
 • Rente 1,7%.
 • Afsluitkosten € 475,-. Deze kosten kunnen worden meegefinancierd.  
 • Minimale leeftijd 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (58+), geen maximum leeftijd.
 • Geen maandlasten, besteedbaar inkomen blijft gelijk.
 • Tot 80% van de WOZ-waarde, inclusief andere hypothecaire leningen.

Maatwerklening

 • Hypothecaire lening minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor funderingsherstel, asbestsanering en energiemaatregelen.
 • Looptijd maximaal 30 jaar.
 • Rente 1,7 %.
 • Geen leeftijdsbeperking.
 • Eerste 3 jaar geen maandlasten, vervolgens maandlasten naar draagkracht. Periodiek vindt er een inkomenstoets plaats om te beoordelen of er meer betaald kan worden.
 • Restschuldgarantie provincie / gemeente.
 • Alleen als u niet in aanmerking komt voor een van de andere leenvormen.
 • Afsluitkosten € 950,-. Deze kosten kunnen worden meegefinancierd.

VVE

 • Zakelijke lening minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- per appartementsrecht.
 • Verduurzaming (energiebesparing/energie opwekking), klimaatadaptatie, energietransitie, levensloopbestendig maken/langer zelfstandig thuis wonen, asbestsanering, funderings-herstel en renovatie.
 • Looptijd maximaal 25 jaar.
 • Rente 1,8 %.
 • Restschuldgarantie provincie / gemeente.
 • Annuïtaire lening.

Aanpak

 • Let op: Geef geen opdracht op de offerte, voordat u zeker weet dat u gebruik kunt maken van de toekomstbestendig wonen lening.
 • U dient het aanvraagformulier in bij de gemeente Brummen.
 • Wij beoordelen binnen 8 weken of u en/of uw investeringsmaatregelen voldoen aan de voorwaarden die de gemeente heeft vastgesteld.
 • Wanneer de aanvraag wordt toegewezen, ontvangt u een toewijzingsbrief waarmee u de lening kunt aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
 • SVn voert een krediettoets uit.
 • Bij een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van SVn. U ondertekent de offerte en stuurt deze retour aan SVn. De lening gaat direct in. In geval van een negatieve beoordeling ontvangt u een afwijzing van SVn.
 • De leningen worden verstrekt vanuit een bouwdepot. Dat betekent dat facturen door middel van declaraties worden uitbetaald. U ‘krijgt’ het geleende bedrag dus niet in een keer op uw rekening gestort. De facturen dient u in bij SVn.

Advies over verduurzamen van uw woning

Het Regionaal Energieloket kan u adviseren over het verduurzamen van uw woning.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Stimuleringslening kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 0575-568 233 of e-mail: svn@brummen.nl. Of kijk op de website van SVn.