Ga naar de inhoud

Aangifte/registratie levenloos geboren kind

Vanaf maandag 4 februari 2019 kunnen ouders een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind in de Basisregistratie personen (BRP) op te nemen. Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. Het maakt ook niet uit hoe lang geleden de geboorte was. Woont u in de gemeente Brummen  en wilt u een verzoek indienen? Neem dan eerst telefonisch contact op met de gemeente. U krijgt dan de informatie die voor uw situatie van toepassing is. Hieronder leest u de algemene informatie over zowel de aangifte als de registratie van een levenloos geboren kind.

Aangifte levenloos geboren kind

Als uw kindje tijdens de zwangerschap of bevalling overlijdt en levenloos ter wereld komt, dan kunt u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand hiervan aangifte doen, en een 'Akte van geboorte (levenloos)' laten opmaken. Voor het opmaken van deze akte is de duur van de zwangerschap niet van belang. De akte is een officieel bewijs dat het kind ter wereld is gekomen.

De aangifte doet u bij de gemeente waar het kindje levenloos ter wereld is gekomen. Neem telefonisch contact met ons op om een afspraak te maken. Bent u niet in de gelegenheid om zelf aangifte te doen? Dan mag iedereen de aangifte doen die hiervan op de hoogte is. Dit kan bijvoorbeeld ook een uitvaartondernemer zijn.

Wat moet u meenemen als u aangifte gaat doen?

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning)
  • Een verklaring van een arts of verloskundige

Begraven of cremeren levenloos geboren kind

Is uw kind levenloos ter wereld gekomen na een zwangerschap van 24 weken of langer? Dan is het wettelijk verplicht om uw kind te begraven of cremeren. De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind ter wereld is gekomen geeft een verlof tot begraven of cremeren af. 

Kind dat kort na de geboorte overlijdt

Als het kindje levend ter wereld is gekomen, maar kort na de geboorte komt te overlijden, dan gelden er andere regels voor de aangifte. Kijk op de pagina Geboorteaangifte en Aangifte overlijden.

Registreren levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP)

Vanaf 4 februari 2019 is het mogelijk om een verzoek in te dienen om uw levenloos geboren kind te laten registreren in uw persoonslijst  in de Basisregistratie personen (BRP). Dit doet u in de gemeente waar u woont. Voor het indienen van het verzoek komt u langs op het gemeentehuis. Neem van tevoren telefonisch contact op met ons om een afspraak te maken. Het is op dit moment nog niet mogelijk om via onze website digitaal een afspraak in te plannen.

Voor opname van uw levenloos geboren kind in de BRP maakt het niet uit hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. Het maakt ook niet uit hoe lang geleden de geboorte was.

Wanneer is registratie in de BRP niet mogelijk?

  • U woonde op het moment van de geboorte van het kind niet in Nederland en stond niet ingeschreven in de BRP.
  • U heeft sinds 1 oktober 1994 niet meer in Nederland gewoond. Er is dan geen persoonslijst van u in de BRP waarop de registratie kan worden bijgeschreven. 

Wat heeft u nodig om uw levenloos geboren kind te registreren?

  • Een akte van de burgerlijke stand waaruit blijkt dat uw kind levenloos is geboren. Dat kan een 'Akte van geboorte (levenloos)' zijn, of, zoals de akte vroeger heette: 'Akte van een levenloos geboren kind'
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning) 

Is er al een geboorteakte (levenloos) of een akte van een levenloos geboren kind aanwezig?

Als er al een akte van de burgerlijke stand over het levenloos geboren kindje is opgemaakt, dan kan de registratie in de BRP plaatsvinden. Als u zelf in bezit bent van een gewaarmerkte kopie van de akte, dan kunt u deze meenemen als u het verzoek om registratie indient. Als u zelf niet in bezit bent van een gewaarmerkte kopie, dan kunt u de medewerker van de gemeente vragen deze voor u op te vragen in de gemeente waar de akte is opgemaakt. 

Is er geen akte aanwezig?

Heeft u nog niet eerder een akte laten opmaken voor uw levenloos geboren kind? Dan kunt u, als het kind in Nederland geboren is, alsnog een akte laten opmaken. Zie hiervoor het hoofdstuk boven aan deze pagina: aangifte levenloos geboren kind. Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap heeft geduurd of hoe lang geleden het kind ter wereld is gekomen. Met een afschrift van deze akte kunt u de gegevens van uw kind laten opnemen in de BRP.

Als uw kind al langer geleden levenloos is geboren, en u heeft geen bewijs meer van een arts of verloskundige, dan moet u dit bespreken met de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u de akte moet laten opmaken. 

Is het kind in het buitenland geboren?

Als u wel in Nederland woonde toen het kindje levenloos werd geboren, maar de geboorte heeft in het buitenland plaats gevonden, dan geldt ook dat u in principe een akte moet overleggen voor de registratie van uw kind in de BRP. Is er in het buitenland geen akte opgemaakt? Dan overlegt u dit met de medewerker van de gemeente waar u de registratie gaat doen. 

Verzoek registratie BRP alleen voor uzelf

Het verzoek om registratie van uw kind in uw persoonslijst in de BRP kunt u alleen voor uzelf doen en niet voor de eventuele andere ouder. Wil de andere ouder het kind ook registreren? Dan moet deze ouder zelf een verzoek tot registratie doen. 

Voor wie zijn de gegevens van mijn levenloos geboren kind zichtbaar?

De gegevens over uw kind zijn alleen zichtbaar voor u (bijvoorbeeld via MijnOverheid) en voor de ambtenaar burgerzaken bij de gemeente. 

Registratie in de BRP niet verplicht

Registratie gebeurt alleen op uw verzoek en is niet verplicht. Als u zich na de registratie bedenkt, kan de gemeente deze op uw verzoek ook weer verwijderen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid