Ga naar de inhoud

Vragen over uw kind?

Heeft u vragen over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind? Dan kunt u terecht bij Team Voor Elkaar. Samen met u zoeken we naar mogelijkheden of oplossingen. Zodat uw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Van baby, peuter en basisschoolkind tot puber en jongvolwassene.

Een medewerker van Team Voor Elkaar kijkt samen met u en uw kind welke hulp voor jullie het beste is. En hoe de jeugdhulp betaald wordt. 

Samenwerken

Team Voor Elkaar werkt samen met specialisten in de jeugdhulp. Jeugdhulp krijgt uw kind thuis of bij een zorgverlener. Op de website van Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe ziet u welke zorgaanbieders er zijn.

Team Voor Elkaar heeft ook contact met alle basisscholen in Brummen. Vragen, zorgen of ontwikkelingsvragen pakken we gezamenlijk op. De leerplichtambtenaar maakt deel uit van Team Voor Elkaar.

Praktijkondersteuner Jeugd

Daarnaast hebben we regelmatig contact met de Praktijkondersteuner Jeugd. Deze werkt bij de zes huisartsenpraktijken in de gemeente Brummen en biedt hulp aan jongeren van 0 tot 18 jaar. De praktijkondersteuner geeft advies over allerlei dingen waar je tegenaan kunt lopen als je opgroeit.  

Verwijsindex

Als een kind of jongere extra ondersteuning krijgt, zijn er vaak verschillende professionals betrokken. Bijvoorbeeld de huisarts, jeugdgezondheidszorg, leerplicht of jeugdhulp. Het is belangrijk dat ze dit van elkaar weten, zodat ze niet langs elkaar heen werken. Daarom is er de Verwijsindex. Dit is een online systeem waarin professionals kunnen aangeven dat ze betrokken zijn bij het kind. De professional bespreekt altijd dat hij een signaal gaat afgeven in de Verwijsindex. In de Verwijsindex staat alleen welke professionals betrokken zijn, niet waarom. Als verschillende professionals informatie met elkaar willen uitwisselen, hebben ze daarvoor toestemming nodig van kind en ouders (als het kind jonger is dan 16 jaar).

Contact met Team Voor Elkaar

Meer informatie

  • Benieuwd welke soorten jeugdhulp er zijn? Kijk dan op de website van VWS.
  • Op www.opvoeden.nl vindt u veel informatie over opgroeiende kinderen en pubers. Bijvoorbeeld over leren, vrienden maken, pesten en gamen. 
  • Kijk ook eens op www.groeigids.nl. Dit is een platform voor ouders met informatie over gezondheid, opvoeden en ouderschap. Er is ook een Groeigidsapp. Hier kunt u zelf bepaalde momenten vastleggen en informatie krijgen over de fase waarin uw kind zich bevindt. 
  • Uw puber kan ook terecht bij het jongerenwerk in de gemeente Brummen. Hier kan uw kind zijn of haar eigen talenten en interesses ontdekken.