Ga naar de inhoud

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat iedereen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kan blijven wonen. Ook als u met een beperking of belemmering te maken heeft. Samen zoeken we naar de beste oplossing. We kijken naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Waar nodig schakelen we professionele hulp in. Bekijk de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 Brummen.

Ondersteuning

Voorbeelden van hulpmiddelen en voorzieningen zijn hulp bij het huishouden, een rolstoel of vervoersvoorzieningen zoals de PlusOv. Daarnaast ondersteunt de Wmo mantelzorgers en vrijwilligers die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt. We organiseren ook begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen voor mensen met een psychiatrische diagnose.

Aanbieders

We hebben of zelf of met andere gemeenten uit de regio contracten gesloten met organisaties die ondersteuning leveren. Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo? Dan kunt u kiezen uit die gecontracteerde aanbieders. Het Team voor Elkaar kan u daarbij helpen. Zelf (mee)zoeken naar een passende zorgaanbieder voor uw hulpvraag? Bezoek dan deze regionale website met zorgaanbieders met wie de gemeente een contract heeft afgesloten.
Wilt u uw ondersteuning liever zelf organiseren? Dan kunt u mogelijk een persoonsgebonden budget ontvangen om dat te regelen.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, betaalt u zelf een deel van de kosten voor de ondersteuning. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Bereken uw eigen bijdrage.

Langdurige intensieve zorg

Zoekt u een oplossing voor iemand die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft? De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving de zorg krijgen die zij nodig hebben. Het gaat om personen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Dit kan thuis zijn, maar ook in een instelling. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz.

Aanvragen

Maak een afspraak met het Team Voor Elkaar voor een gesprek over de Wmo.

Adviesraad Wmo

De Maatschappelijke Advies Raad gemeente Brummen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over alle zaken die de Wmo aangaan.

Meldpunt toezicht Wmo

In de Wmo 2015 staat dat er toezicht moet zijn op aanbieders van voorzieningen in maatschappelijke ondersteuning. De GGD Noord-Oost Gelderland is toezichthouder Wmo voor onze gemeente. In geval van bijvoorbeeld seksueel misbruik, slechte dienstverlening of het onverwachts overlijden van een patiƫnt kunt u een melding doen GGD Noord-Oost Gelderland.