Ga naar de inhoud

Werken aan verdere samenwerking toekomst Eerbeek

Met het vaststellen van het bestemmingsplan voor grote delen van Eerbeek door de Brummense gemeenteraad is er weer ruimte ontstaan om met nieuwe energie na te denken over de gewenste toekomstige ontwikkeling van papierdorp Eerbeek. Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL), de provincie Gelderland en het Brummense gemeentebestuur zijn daarom het samenwerkingsinitiatief Eerbeek-Loenen 2030 gestart. 

Provincie, gemeente en industriekern vinden dat een meer structurele onderlinge samenwerking meerwaarde oplevert. Ook Waterschap Vellei en Veluwe is deze mening toegedaan, en is de samenwerking komen versterken. In deze samenwerking gaat het om projecten die een positieve bijdrage leveren aan leefbaarheid, duurzaamheid en economie. In Eerbeek zijn dorp en industrie nauw met elkaar verweven. Samen willen we de leefbaarheid in het dorp vergroten, maar ook de concurrentiepositie van het Eerbeekse papiercluster op de internationale markt versterken. Ook moet er veel gebeuren op het onderwerp duurzaamheid. Door de ontwikkelingen in de laatste jaren is het vraagstuk van duurzaamheid en energietransitie zeer actueel geworden. De ruimte in Eerbeek is beperkt, de opgave is groot.

De samenwerking tussen de vier partijen is intensief. Op de website van Eerbeek-Loenen 2030 leest u steeds de actuele stand van zaken. Op die website kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief van het project. Ook zogenoemde stakeholders worden actief betrokken. Denk daarbij aan uiteenlopende partijen zoals de beide wijk- en dorpsraden in Eerbeek, de ondernemersvereniging, maar ook organisaties zoals het waterschap Vallei en Veluwe, VSM, natuurmonumenten, BrummenEnergie en Veilig Verkeer Nederland.

De uitvoeringsagenda

In gezamenlijkheid hebben de samenwerkende partijen een projectenboek samengesteld. Daarin zijn de projecten opgenomen die om een gezamenlijke aanpak vragen. Stuk voor stuk projecten en maatregelen die een bijdrage leveren aan de thema‚Äôs leefbaarheid, duurzaamheid en economie/vestigingsklimaat. De projecten zitten niet allemaal in dezelfde projectfase. Projecten die nieuw zijn, starten in de verkenningsfase. In deze fase wordt de inhoud en haalbaarheid op hoofdlijnen onderzocht. De stuurgroep, waarin IKEL, gemeente, waterschap en provincie verenigd zijn, bepaalt uiteindelijk welke projecten/maatregelen binnen het programma Eerbeek Loenen 2030 verder verkend en uitgevoerd gaan worden. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de samenwerking echt een meerwaarde op moet leveren.

Participatie

Draagvlak voor de projecten is crucuiaal. Per deelproject brengen we in beeld wie de belanghebbenden en belangstellenden zijn. Per project kan het participatieniveau verschillen. Een intensiever overleg en samenwerking kan nodig zijn wanneer een project bijvoorbeeld direct invloed heeft op een woning of eigendom. De participatieladder laat zien hoe we belangstellenden en belanghebbenden kunnen betrekken. Voor ieder project in de planuitwerkingsfase stellen we een participatie- en communicatieplan op. Het format-participatieplan staat meer hoe participatie binnen de verschillende projecten vorm gaat krijgen. Bekijk hier de posters met participatieladder