Ga naar de inhoud

Relevante thema's

Omgevingswet en -visie

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. De Omgevingswet richt zich op de omgeving waarin mensen wonen, werken en ontspannen. De wet voegt oude wetten samen. Belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. We gaan in 2024 deze visie opstellen. De omgevingsvisie gaat over de fysieke leefomgeving en richt zich op de lange termijn. We beschrijven wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden in de omgeving waarin zij wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. Daarbij gaan we uit van de kernkwaliteiten en identiteit van onze gemeente. De woorden groen, ruimte en rust zijn hierbij belangrijk. 

Wilt u weten hoe we deze visie gaan ontwikkelen en hoe u daaraan kunt bijdragen? Bekijk dan de pagina Omgevingsvisie.  

Gebiedsgericht werken en participatiebeleid

Eén van onze speerpunten is dat we Brummen meer gebiedsgericht willen gaan werken. Wat dit precies betekent, leggen we op de pagina Gebiedsgericht werken uit. Met deze werkwijze willen we beter aansluiten bij de behoeften van inwoners. En met hen samenwerken bij het, waar nodig, verbeteren van de leefbaarheid van de buurt. In 2023 en 2024 experimenteren we met gebiedsgericht werken. Dat betekent dat we in 3 of 4 straten, verspreid over onze gemeente, een oefenproject (ook wel pilot genoemd) gaan doen. Onze visie met deze werkwijze hebben we vastgelegd in de notitie, die de gemeenteraad op 27 juni 2024 unaniem heeft vastgesteld. Deze manier van werken heeft ook grote invloed op onze manier van werken als gemeente en gemeenschap. En op de wijze waarop we inwoners, ondernemers en organisaties willen betrekken. Daarom hebben we inmiddels ook ons participatiebeleid aangescherpt en vastgelegd in een actuele visie

Brummen Robuust 

Onder de naam Brummen Robuust werken we sinds 2020 nauw samen met de provincie Gelderland aan de leefbaarheid voor inwoners en het vestigingsklimaat en energietransitie van de papierindustrie in Eerbeek. Daarbij verstevigen wij ook onze financiële situatie én bestuurskracht. Afspraken voor deze langjarige samenwerking zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Drie aandachtsgebieden (pijlers) staan hierin centraal. Deze pijlers bekijken we met elkaar in samenhang. Meer weten hierover? Bezoek dan deze speciale pagina.