Ga naar de inhoud

Evenementenvergunning

Organiseert u een evenement? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Soms is een melding voldoende. Voor een privéfeest op eigen terrein, zoals een jubileum- of een huwelijksviering, is geen evenementenvergunning of melding nodig. 

Evenementenvergunning of melding?

Niet in alle gevallen heeft u voor het organiseren van een evenement een vergunning nodig. Er is geen vergunning nodig als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • het aantal aanwezigen is op enig moment niet groter dan 100 personen;
  • het evenement vindt op maandag tot zondag niet voor 09.00 uur en op zondag niet voor 13.00 uur plaats en eindigt uiterlijk op 24.00 uur;
  • het evenement duurt niet langer dan een dag;
  • er wordt geen muziekgeluid ten gehore gebracht na 23.00 uur;
  • het evenement vind niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad/voetpad of vormt anderszins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • er wordt/worden niet een of meerdere objecten (tent, podium, tribune) groter dan 50 m2 (in totaal) opgericht;
  • er wordt geen doorgaande weg afgesloten;
  • er is een organisator;
  • er wordt geen alcohol verkocht.

Melding

Voldoet u aan alle bovenstaande voorwaarden, maar u wilt wel bijvoorbeeld een hofje, doodlopende weg of parkeerplaats afsluiten? Dan moet u een melding doen. Gebruik daarvoor onderstaande groene knop. 

Vergunning

Moet u voor uw evenement een vergunning aanvragen? Dat kan via de groene knop. 

Evenement promoten?

Wilt u uw evenement gratis promoten? Dat kan via onze digitale informatieborden. Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en aanmelden op de pagina Evenement promoten.

Contact

Heeft u vragen over de vergunningverlening en -regels bij het organiseren van een evenement? Twijfelt u of u melding moet doen of een vergunning moet aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Ontheffing Drank- en horecawet

Verkoopt u tijdens uw evenement zwak alcoholische dranken? Dan heeft u een ontheffing Drank- en Horecawet (artikel 35) nodig. Deze vraagt u tegelijk met de evenementenvergunning aan. U betaalt € 25,10 voor een ontheffing Drank- en horecawet.

Brandveilig gebruiken tijdelijke bouwwerken (bijvoorbeeld een tent)

Maakt u gebruik van een tent of ander tijdelijk bouwwerk (zoals een podium of tribune)? Zijn er bijvoorbeeld meer dan 150 personen tegelijk in de tent aanwezig of overnachten er meer dan 10 mensen in? Dan is het belangrijk dat dit brandveilig gebeurt. Voor het gebruik van deze tijdelijke bouwwerken gelden de regels uit het Besluit "brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen".

Valt uw activiteit onder dit besluit is een gebruiksmelding nodig. Dit is niet noodzakelijk als u een evenementenvergunning nodig heeft. Dan zijn al die gegevens verwerkt in het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning. Deze gebruiksmelding moet ten minste 4 weken voor de aanvraag van het gebruik worden ingediend.