Ga naar de inhoud

Rioolstoring/-verstopping

Heeft u last van een rioolstoring of verstopping van het riool? Op deze pagina leest u wat u zelf moet doen en wat de gemeente voor u doet.

Verstopping van het riool bij woningen binnen de bebouwde kom

Woningen binnen de bebouwde kom hebben een aansluitleiding op het gemeentelijk riool (zie afbeelding). We maken dan onderscheid tussen de leiding op gemeentegrond en de leiding op particuliere grond. Op de grens tussen het gemeentelijk- en het particuliere deel is een erfscheidingsput/ontstoppingsstuk aangelegd ongeveer één meter achter de erfgrens in uw tuin.

Bij verstopping van het riool is het van belang om vóór het ontstoppen te bepalen waar de verstopping zich bevindt; op gemeentegrond of op uw eigen grond. Hiervoor moet u de erfscheidingsput (laten) controleren. In de meeste gevallen is de locatie van de put bij de gemeente bekend. Als er geen afvalwater in die put zit, dan zit de verstopping  op uw eigen grond (tussen erfscheidingsput en de woning). U moet de verstopping zelf (laten) verhelpen.
Zit de erfscheidingsput vol met afvalwater, dan zit de verstopping in het gemeentelijk deel van de leiding. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via nummer 0575-568 233, ook buiten kantoortijden en in het weekend. Wij verhelpen dan de verstopping. 
Bij woningen waar het regenwater gescheiden wordt afgevoerd kunt u het vuilwater riool herkennen aan grijze buizen. Bij het regenwaterriool zijn dit bruine buizen.

Kosten ontstoppen

Laat u een verstopping op gemeentegrond door een bedrijf verhelpen zonder de gemeente te informeren dan moet u ons een foto aanleveren en aantonen dat de erfscheidingsput vol water staat om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten door de gemeente Brummen.

Als u op eigen initiatief een ontstoppingsbedrijf inschakelt zonder de erfscheidingsput te (laten) controleren, dan blijft u verantwoordelijk voor de kosten die het ontstoppingsbedrijf maakt. 
Als de verstopping komt door het lozen van voorwerpen die u niet in het riool mag lozen (zoals luiers, maandverband of kattenbakgrit), dan brengen we de kosten van de ontstopping bij u in rekening. 

Rioolstoring bij woningen buiten de bebouwde kom

Voor woningen buiten de bebouwde kom gelden dezelfde voorwaarden bij een verstopping van het riool. Problemen met de afvoer van woningen in het buitengebied kunnen ook het gevolg zijn van een pompstoring van de drukriolering. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via nummer 0575-568 233, ook buiten kantoortijden en in het weekend.
Pompstoringen zijn vaak het gevolg van het doorspoelen van vochtige toiletdoekjes, maandverband en luiers. Voorkom daarom dat ze in het toilet belanden.