Ga naar de inhoud

Balans in huisvesting

In onze gemeente is dringend behoefte aan passende huisvesting. Dit voor mensen die door welke situatie dan ook op korte termijn een woning nodig hebben. Spelregels over woningbouw hebben we vastgelegd in onder andere onze Woonvisie en recent ook in de Routekaart Wonen. Bij initiatieven van minimaal 10 nieuw te bouwen woningen in de grote kernen en 5 woningen in buitengebied, hanteren we als richtlijn dat 30 procent sociale huurwoningen moeten zijn, 35 procent mix van goedkope koop, betaalbare koop en middenhuur en 35 procent overige koopwoningen. Met woningcorporatie Veluwonen hebben we vervolgens prestatieafspraken gemaakt over de toewijzing van huurwoningen. Ook zijn we continu met Veluwonen in gesprek waar het gaat om de realisatie van (huur)woningen. Ook als het gaat tijdelijke woningen, nu de woningbehoefte zo groot is. Zo zijn er bij De Veldkant in Eerbeek al 16 appartementen gebouwd in 2023 waar Oekra├»ense ontheemden zijn ondergebracht. In 2024 realiseert Veluwonen daar nog eens 16 appartementen om te voorzien in de woningbehoeften van spoedzoekers. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die dringend een woning nodig hebben vanwege een echtscheiding), (jonge) starters en inwoners die al langdurig op de wachtlijst staan bij Veluwonen. 

Het gemeentebestuur is zich bewust van de grote behoefte aan woningen bij velen. We zoeken continue naar een rechtvaardige balans. Daarbij proberen we ook te voldoen aan de wettelijke taakstelling als het gaat om statushouders en de morele verantwoordelijkheid richting vluchtelingen. In de afgelopen jaren hebben we volop ingezet op de bouw van nieuwe woningen. Eind 2024 verwachten we al 670 van het beoogde aantal van 1250 woningen te bouwen die we ons hadden voorgenomen voor de periode 2020-2030. We blijven ons de komende jaren intensief inzetten om ook op deze wijze te voldoen aan de woningbehoefte die er is.