Ga naar de inhoud

Geen werk, wat nu?

Bent u net klaar met uw opleiding en kunt u niet meteen werk vinden? Of bent u uw baan kwijt? Natuurlijk staat u dan ingeschreven bij het UWV, zoekt u in de krant naar vacatures en staat u ingeschreven bij uitzendbureaus voor tijdelijk werk. Heeft u extra ondersteuning en advies nodig om de stap te zetten naar betaald werk? Dan kunt u terecht bij Team Voor Elkaar.

Ik wil een uitkering Participatiewet aanvragen

Een uitkering Participatiewet (voorheen bijstandsuitkering) krijgt u alleen als u niet zelf kunt voorzien in uw levensonderhoud. Dat betekent dat u geen vermogen heeft en geen inkomen om uw huur, eten, drinken, kleding, zorgverzekering, gas, water en licht te betalen.

De regels voor een uitkering Participatiewet staan in de Participatiewet.

Stappenplan aanvragen uitkering Participatiewet

Via het Team voor Elkaar krijgt u een klantmanager Werk & Participatie aangewezen. De klantmanager schat in of u recht heeft op een uitkering en ondersteunt u richting werk. Heeft u mogelijk recht op een uitkering? Dan maakt de klantmanager voor u een afspraak in Apeldoorn met een inkomensconsulent. Hij of zij beoordeelt uw uitkeringsaanvraag en vertelt u ook alles over uw rechten en plichten.

Ik heb al een uitkering Participatiewet

Lees alles over uw rechten en plichten als u een uitkering Participatiewet ontvangt.

Als uw situatie verandert moet u dat doorgeven

Gaat u bijvoorbeeld  op vakantie, trouwen, heeft u (deels) werk gevonden of verandert de samenstelling van uw gezin? Geef dat - voordat de uw situatie verandert - door aan uw klantmanager. Zo voorkomt u dat u een boete krijgt.