Ga naar de inhoud

WerkFit Brummen

Zit u zonder werk en heeft u een Participatiewet-uitkering (aangevraagd)? Dan krijgt u te maken met WerkFit Brummen, een onderdeel van Team Voor Elkaar. WerkFit Brummen ondersteunt met re-integratie en begeleiding op weg naar (gedeeltelijk) betaald werk. 

Daarnaast hebben we bij WerkFit Brummen beschutte werkplekken voor mensen met een structurele arbeidsbeperking. Zij hebben een passende werkplek nodig om goed te kunnen functioneren. Verder begeleiden we inwoners met een indicatie WSW (Wet sociale werkvoorziening) naar een passende werkplek in de regio. Tot slot zorgen we voor arbeidsmatige dagbesteding.

WerkFit Brummen voor u

Werk is niet alleen belangrijk voor uw eigen inkomen. Werk geeft ook structuur in uw leven. Het zorgt voor een sociaal netwerk. En u heeft minder kans om in de schulden te komen. Door werk voelt u zich over het algemeen gezonder en gelukkiger. WerkFit Brummen ondersteunt u bij het aan de slag gaan bij een reguliere werkgever. Dit doen we via 'werkfit-trajecten’. Zo’n traject is een combinatie van leren, werken en coaching. Uw mogelijkheden zijn hierbij het uitgangspunt. Zo ontwikkelt u zich naar werk. We maken geen onderscheid tussen verschillende inwoners. Iedereen werkt en leert met elkaar.

Het team van WerkFit bestaat uit de volgende medewerkers:

Klantmanagers

Uw klantmanager begeleidt, motiveert en stimuleert u naar betaald werk. De stap om te gaan werken is soms best groot of spannend. Daarom maakt uw klantmanager met u een trajectplan en afspraken, die passen bij uw situatie. Bij een Participatiewet-uitkering horen verplichtingen. De klantmanager ziet erop toe dat u zich hieraan houdt.

SW-consulenten

Heeft u een indicatie voor de Wsw? Dan heeft u te maken met onze SW-consulenten. Samen met de accountmanagers gaan zij op zoek naar een werkplek die past bij wat u kunt. Dat kan een beschutte werkplek bij WerkFit Brummen zijn. Of u wordt gedetacheerd bij een bedrijf in de regio. De SW-consulent zorgt ook voor begeleiding van SW-medewerkers. Hij of zij is het aanspreekpunt voor u en het bedrijf waar u werkt. 

Jobcoaching

Heeft u via WerkFit Brummen een nieuwe baan? Dan kunt u met jobcoaching een goede start maken bij uw nieuwe werkgever. De jobcoach biedt u begeleiding en adviseert de werkgever over het vormgeven van het werk. Zo kunt u optimaal tot bloei komen. We streven er samen naar dat uw werk een duurzaam succes wordt!

Accountmanager voor werkgevers

WerkFit Brummen kan niet zonder bedrijven die inwoners een kans op de arbeidsmarkt willen bieden. Accountmanagers Chantal Derksen (c.derksen@brummen.nl) en Clay Havenaar (c.havenaar@brummen.nl) hebben samen met collega's nauw contact met ondernemers in de gemeente Brummen en omgeving. Zij brengen in kaart waar behoefte aan is. En ze denken mee of werkzoekenden uit onze doelgroepen vacatures kunnen invullen. Deze bemiddeling vraagt maatwerk. Alleen samen met de werkgevers kunnen we dit tot een succes maken. 

De accountmanagers informeren en adviseren ook over voorzieningen, wetten en regels. Bent u werkgever en wilt u mensen een kans bieden op de arbeidsmarkt? Neem gerust contact op met Chantal Derksen via c.derksen@brummen.nl of Clay Havenaar via c.havenaar@brummen.nl.

Contactgegevens

WerkFit Brummen
Kollergang 14
6961 LZ  Eerbeek
T: 0575 - 568 233