Ga naar de inhoud

Paspoort

Maak voor het aanvragen van een paspoort een afspraak. Het aanvragen en ophalen doet u zelf. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Het paspoort ligt na 5 werkdagen voor u klaar.

Let op!

Een afspraak maken bij de gemeente is altijd gratis. Er zijn websites die aanbieden om voor u een afspraak met ons te maken, maar daar moet u voor betalen. Wij werken niet met andere partijen samen. Via de knop 'afspraak maken' kunt u gratis bij ons een afspraak maken. 

Meenemen

Neem het volgende mee als u een paspoort komt aanvragen:

  • Al uw oude reisdocument(en): paspoort en/of identiteitskaart, geldig of niet geldig;
  • Een recente pasfoto in kleur die voldoet aan de pasfoto-eisen;
  • Voor een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort: een geldige verblijfsvergunning;
  • Voor een tweede paspoort: een verklaring waarin uw werkgever de noodzaak van een tweede paspoort uitlegt.

Jonger dan 18 jaar? Of vraagt u een paspoort aan voor uw kind? Breng dan ook mee:

  • Als ouders of gezaghebbenden een paspoort aanvragen voor hun kind, moet het kind daarbij aanwezig zijn;
  • (kopie van) een geldig identiteitsbewijs van de toestemmingsgever(s);
  • Een ingevulde verklaring van toesteming voor reisdocumenten (pdf, 219 kB) van (beide) ouder(s) of van degene(n) die het gezag over het kind hebben. Dit geldt bij een paspoortaanvraag voor kinderen tot 18 jaar.

Kan of wil één van de ouders geen toestemming geven, dan kunt u vervangende toestemming vragen bij de Rechtbank.

Kosten en geldigheid

Op 9 maart 2014 is een geldigheidsduur van 10 jaar voor reisdocumenten voor volwassenen ingevoerd. Reisdocumenten die vóór die datum zijn uitgegeven, zijn 5 jaar geldig.

Paspoort Tarief 2022 Geldigheid
Tot en met 17 jaar € 57,30 5 jaar
Vanaf 18 jaar € 75,80 10 jaar
Extra kosten spoedaanvraag € 51,60  
Paspoort vluchtelingen/vreemdelingen € 57,30 5 jaar (maximaal)
Zakenpaspoort (vanaf 18 jaar) € 75,80 10 jaar

Verschil paspoort en identiteitskaart

De keuze voor een paspoort of een identiteitskaart (id-kaart) hangt af van uw wensen. Meer informatie over de verschillen tussen deze twee reisdocumenten vindt u op de website van Rijksoverheid

Ophalen

5 werkdagen na uw aanvraag ligt het paspoort klaar. Als uw mobiele telefoonnummer bij ons bekend is, ontvangt u ook een sms-bericht. Uw reisdocument kunt u tijdens openingstijden van burgerzaken ophalen, op de locatie waar u uw document heeft aangevraagd. Een afspraak maken is niet nodig.

Spoedaanvraag

Paspoort snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Daarvoor betaalt u € 51,60 extra. Als u het paspoort aanvraagt in het gemeentehuis in Brummen, dan ligt deze in de regel na 2 werkdagen voor u klaar.
In het Servicepunt in Eerbeek kunt u alleen op maandag een spoedaanvraag doen. Vraagt u daar op maandag uw paspoort met spoed aan, dan ligt deze op woensdag voor u klaar.
Bent u uw huidige paspoort kwijt, of is deze gestolen? Dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk.

Vertrekt u vandaag al? Bel ons dan via 0575-568 233 om te informeren naar de aanvraag van een nooddocument. 

Lichamelijk of verstandelijk beperkt

Bent u lichamelijk of verstandelijk beperkt? Wilt u een paspoort aanvragen maar kunt u daarvoor niet naar de gemeente komen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0575-568 233.

Kwijt of gestolen

Bij verlies of diefstal van uw paspoort ondertekent u een vermissingsverklaring bij de gemeente. Bij verlies in Nederland is aangifte doen bij de politie niet nodig. Als de vermissing is veroorzaakt door diefstal, zakkenrollerij, overval of een ander misdrijf, dan kan het verstandig zijn om van dit misdrijf wel aangifte te doen bij de politie. Is uw document in het buitenland verdwenen? Dan moet u voor uw reisverzekering bij de politie in het buitenland aangifte doen.

De “Verklaring van vermissing” kunt u online invullen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Dit is vooral handig als u snel de vermissing geregistreerd wilt hebben, zodat er geen misbruik van uw vermiste document gemaakt kan worden. Let op: u geeft hiermee dus alleen de vermissing door! Voor de aanvraag van een nieuw document moet u een afspraak maken om langs te komen op het gemeentehuis. U kunt de verklaring van vermissing ook aan de balie van het gemeentehuis invullen, gelijk met de aanvraag van een nieuw document. Bij vermissing van uw document is de normale levertijd van 5 werkdagen voor uw nieuwe document niet gegarandeerd.

Reizen met kinderen

Sommige landen buiten het Schengengebied eisen een bewijs dat de meereizende volwassene de ouder is, het gezag heeft en/of met het kind mag reizen. Voor een alleen reizende ouder met een andere achternaam dan het kind kan dit problemen geven bij de douane. Lees meer over grenscontrole bij verre reizen op de website van Defensie.

Neem in geval van twijfel de volgende papieren mee op reis: