Ga naar de inhoud

Evenementensubsidie

Van pinkstermarkt tot kermis en van lezing tot concert: in de gemeente Brummen zijn regelmatig evenementen. Evenementen zijn belangrijk voor een levendige gemeente. Wij willen daarom initiatiefnemers en organisatoren ondersteunen. Zo heeft de gemeenteraad bijvoorbeeld een subsidiepot beschikbaar gesteld.

Balans in levendigheid en veiligheid

In de gemeente Brummen zijn regelmatig evenementen. De diversiteit van de evenementen onderstrepen het imago van Brummen als een gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Maar evenementen moeten ook veilig zijn voor inwoners en bezoekers. Dat vraagt om een goede inventarisatie én controle. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld geluidsoverlast en bereikbaarheid. Met dit evenementenbeleid (pdf, 1,5 MB) wil de gemeente een goede balans vinden tussen stimuleren en reguleren van evenementen.

Subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen via het online aanvraagformulier Subsidie Evenementen als het evenement dat u organiseert voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het is een nieuw evenement
  • Het evenement past bij één van de recreatieve kernwaarden van de gemeente Brummen: de Veluwe, natuur, papier, landgoederen en de IJssel.

Organisatoren kunnen vanaf de start van een evenement drie jaar lang in aanmerking komen voor subsidie. De hoogte van de subsidie is onder andere afhankelijk van de kosten, het aantal bezoekers et cetera.

U kunt hierbij over maximaal 25% van de kosten subsidie krijgen, met een maximum van € 8.300,--. U kunt in aanmerking komen voor subsidie zolang het subsidieplafond nog niet bereikt is. Lees meer in de subsidieregeling evenementen.