Ga naar de inhoud

Raadsinformatie

Dit is het overzicht van de vergaderingen van de gemeenteraad, inclusief de openbare besluiten. Door op de betreffende datum te klikken, komt u bij de agenda en de bijbehorende stukken. De stukken plaatsen we uiterlijk vrijdag voor de vergadering.

Vergaderingen openbaar

De gemeenteraad vergadert normaliter in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar en deze kunt u danook bijwonen. De besluitvormende raadsvergaderingen worden voorlopig nog live uitgezonden door de lokale publieke omroep VoorstVeluwezoom (of via de televisiekanalen van RTV794: KPN/Xs4All kanaal 1468, Ziggo kanaal 36). Bovendien kunt u de raadsvergadering ook terugluisteren in de audioverslagen. Van forumvergaderingen in een andere vergaderruimte of overge informatiebijeenkomsten wordt geen video- of audioverslag gemaakt. 

Vergaderingen

Forum Ruimte

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Opening

Aanvang : 20.00 uur

Locatie : Gemeentehuis Brummen

Agenda

 
2
Vaststelling agenda
 
3
Vragenronde
 
4
Ingekomen post
 
5
Memo ter bespreking
 
6
Ter kennisname stukken
 
7
Visie Landgoederen en projectinventarisatie ‘Gemeente Brummen, Landgoed zonder grenzen’
 
8
Evaluatie verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo
 
9
Toepassen coördinatieregeling bedrijfsverplaatsing Beker naar Cortenoeverseweg 105
 
10
Fusie afvalinzamelbedrijven Berkel Milieu en Circulus
 
11
Herziening Structuurvisie ‘Ligt op groen’ en bestemmingsplannen ‘Elzenbos’ en ‘Lombok’
 
12
Sluiting