Ga naar de inhoud

Raadsinformatie

Dit is het overzicht van de vergaderingen van de gemeenteraad, inclusief de openbare besluiten. Door op de betreffende datum te klikken, komt u bij de agenda en de bijbehorende stukken. De stukken plaatsen we uiterlijk vrijdag voor de vergadering.

Vergaderingen openbaar

De gemeenteraad vergadert normaliter in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar en deze kunt u danook bijwonen. De besluitvormende raadsvergaderingen worden voorlopig nog live uitgezonden door de lokale publieke omroep VoorstVeluwezoom (of via de televisiekanalen van RTV794: KPN/Xs4All kanaal 1468, Ziggo kanaal 36). Bovendien kunt u de raadsvergadering ook terugluisteren in de audioverslagen. Van forumvergaderingen in een andere vergaderruimte of overge informatiebijeenkomsten wordt geen video- of audioverslag gemaakt. 

Vergaderingen

Forum Samenleving 3 april 2014

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Opening

Aanvang :20.00 uur

Locatie : Gemeentehuis Brummen

Agenda

 
2
Vaststelling agenda
 
3
Vragenronde
 
4
Ingekomen post
 
5
Ter kennisname stukken
  1. Maatschappelijke begeleiding asielgerechtigde statushouders (BW1.0054)
  2.  Productovereenkomst Volwasseneneducatie 2014 gemeente Brummen – Regionaal Opleidingen Centrum Aventus (BW14.0057)
  3.  Herziening jeugdbeleid (BW14.0065)
  4.  Regionale inkoop van individuele voorzieningen jeugdhulp (BW14.0067)
  5. Ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs Samenwerkingsverband IJssel-Berkel (BW14.0049)
  6. Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) effectrapportage 2012 – 2013 vroegtijdig schoolverlaten (BW14.0052)
 
6
Onder voorbehoud: Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Brummen 2014

Nagezonden wordt een ambtelijke reactie waarin de consequenties worden aangegeven van eventueel uitstel.

 
7
Benoeming leden in Auditcommissie
 
8
Informatieverstrekking decentralisaties

Betreft een maandelijks terugkerend agendapunt waarin kort de stand van zaken wordt weergegeven m.b.t. de drie decentralisaties: Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ in de Wmo.

 
9
Informatieverstrekking project Ruimte voor de Rivier

Beide fora gezamenlijk: Informatieverstrekking door de heer Rudy de Groote van het projectbureau Ruimte voor de Rivier over de stand van zaken in Cortenoever en Voorsterklei. Aan bod komen het ontwerp, de stand van zaken m.b.t. de onteigeningsprocedure, de inundatieovereenkomst, schadebeperkende maatregelen en de wijze waarop de aannemer zijn werk gaat uitvoeren.

 
10
Sluiting