Ga naar de inhoud

Biodiversiteitsplan

Het leven op aarde kent vele variaties. Of het nu gaat om de kleinste bacteriën, schimmels en planten of de grootste dieren, de tropische regenwouden of de Nederlandse weilanden, elke levensvorm, elk ecosysteem en elke genetische variatie is uniek en onvervangbaar. Deze grote verscheidenheid noemen we biodiversiteit.

Biodiversiteit is van levensbelang!

Veel levensvormen op de aarde zijn afhankelijk van elkaar. Daarin speelt variatie een belangrijke rol. Ook de mens kan zonder andere organismen niet bestaan. Biodiversiteit is behalve mooi, ook nuttig en noodzakelijk. Het zorgt niet alleen voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat, maar levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Deze natuurlijke hulpbronnen verschaffen bestaanszekerheid en vormen de basis voor onze welvaart.

Biodiversiteit wordt bedreigd

Door wereldwijde klimaatverandering, toename van consumptie, vervuiling, introductie van vreemde soorten, overexploitatie van natuurgebieden en natuurlijke hulpbronnen wordt de biodiversiteit ernstig bedreigd. Plant- en diersoorten verdwijnen en ecosystemen raken verstoord. Schone lucht, zuiver water, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat zijn niet langer vanzelfsprekend. Dit treft mensen in arme landen, omdat zij vaak direct afhankelijk zijn van wat de bossen en het land voortbrengen, maar het treft ook onszelf. Aantasting van biodiversiteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen bedreigt uiteindelijk het voortbestaan van alle mensen.

Biodiversiteitsplan Brummen

De gemeente Brummen is een groene gemeente met veel natuurkwaliteiten. De grote variatie aan natuurgebieden, landschappen en grondgebruik maken dat er veel verschillende plant- en diersoorten voorkomen. Daaronder ook bijzondere soorten die niet overal zomaar voorkomen. De gemeente wil haar unieke biodiversiteit graag behouden en waar mogelijk verbeteren. Zij stelt daarom een biodiversiteitsplan op waarin maatregelen opgenomen worden om de biodiversiteit te verbeteren.

Biomorfologische kaart

Een eerste stap in het biodiversiteitsplan, was het opstellen van een biomorfologische kaart. De aanwezige biodiversiteit is daarmee in beeld gebracht. De gemeente is in 22 deelgebieden ingedeeld, met elk haar eigen kenmerkende plant- en diersoorten die er voorkomen. Voor elk gebied zijn de landschapskenmerken en de waargenomen plant- en diersoorten beschreven. Ook worden aanbevelingen gegeven om de biodiversiteit te verbeteren. U kunt zo zien wat bij u in de buurt aan dieren en planten leven en wat u kunt doen om de leefomstandigheden te verbeteren.

Biodiversiteitsplan vervolg

Om te horen wat er allemaal in het biodiversiteitsplan opgenomen moet worden, houdt de gemeente in het voorjaar een bijeenkomst met onder andere alle “groene” partijen in de gemeente. Denk hierbij aan vertegenwoordigers van de verenigingen, stichtingen of werkgroepen die zich inzetten voor de natuur en het landschap in de gemeente Brummen. Maar ook de partijen die beroepsmatig in onze gemeente werkzaam zijn zoals het Waterschap en Stichting Natuurmonumenten. Op basis van hun inbreng wordt een eerste opzet voor een biodiversiteitsplan gemaakt.