Ga naar de inhoud

Duurzaam Brummen: dit doet de gemeente

In 2030 willen we een ‘energieneutrale’ gemeente zijn. Dit hebben we vastgelegd in de ‘Toekomstvisie 2030 Innoveren met oude waarden’. Deze toekomstvisie is samen met onze inwoners gemaakt.

De ambities op kortere termijn staat beschreven in het Koersdocument Duurzame Energie 2015-2018 (pdf, 865 kB). Er komt een update van dit document. We zijn aan de slag met:

Duurzame gebouwen

De gemeente bezit verschillende gebouwen. Het gemeentehuis natuurlijk, maar ook sporthal De Bhoele en Zwem en sportplezier Rhienderoord. We maken deze gebouwen zo duurzaam mogelijk. Bijvoorbeeld met isolatiemaatregelen en zonnepanelen. Of door HR-ketels te vervangen door warmtepompen. 

Energiezuinige openbare verlichting

Overal in de gemeente Brummen vervangen we oude straatverlichting door energiezuinige. Dit staat in het Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 (pdf, 2 MB).

Schone mobiliteit

In februari 2019 hebben we de verklaring Schone Mobiliteit van de Cleantech Regio ondertekend. Hiermee onderstrepen we onze ambitie om werk te maken van slimmer en schoner reizen. We nemen bijvoorbeeld het woon-werkverkeer onder de loep en maken extra oplaadpunten voor elektrische auto’s. Bij onze buitendienst rijden 3 auto’s op aardgas en zijn er 3 100% elektrisch. Verder onderzoeken we samen met de papierfabrieken duurzame transportmogelijkheden. 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

We hebben het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020 ondertekend. Bij de inkoop van diensten en producten houden we rekening met de sociale, ecologische en economische kanten van duurzaamheid. 

Stimuleren en faciliteren

Werken aan een duurzame toekomst kunnen we niet alleen. We willen ook inwoners en ondernemers enthousiast maken voor en ondersteunen bij duurzame maatregelen. Bijvoorbeeld met de Toekomstbestendig Wonen Lening. Maar ook door het ondersteunen van initiatieven zoals Korte voedselketens.

Meer informatie en tips voor inwoners en voor ondernemers.