Ga naar de inhoud

Erkenning kind en adoptie

Door een kind te erkennen, neemt u het wettelijk ouderschap op u. Dit kan voor of na de geboorte van het kind. Maak daarvoor eerst een afspraak bij de gemeente.

Dienstverlening beperkt vanwege Coronavirus

De maatregelen tegen het coronavirus zijn voor de periode van 15 december 2020 tot en met (tenminste) 10 mei extra aangescherpt. Daarom is onze dienstverlening momenteel aangepast. Het gemeentehuis is open, maar alleen op afspraak. Onze digitale afsprakenagenda is tijdelijk niet beschikbaar. Een aantal producten, zoals verhuisaangifte of het aanvragen van een uittreksel, kunt u digitaal regelen via onze website met uw Digid. Wilt u een afspraak maken voor een product van burgerzaken dat niet digitaal afgehandeld kan worden? En kan uw afspraak niet uitgesteld worden tot na 10 mei? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via ons algemene nummer 0575-568 233.

Erkenning van een kind

Als u het wettelijk ouderschap voor een kind op u neemt, betekent dit concreet:

  • U bent verplicht om voor het kind te zorgen;
  • Het kind kan uw achternaam krijgen.

U kunt het kind al erkennen tijdens de zwangerschap (een ‘erkenning ongeboren vrucht’). Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Lees de voorwaarden om een kind te erkennen.

Voldoet u niet aan alle voorwaarden of wilt u het kind erkennen na de geboorte? Dan kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via ons nummer 0575-568 233. Wij gaan dan eerst na of het kind kan worden erkend.

Meenemen

Breng het volgende mee bij de erkenning van uw kind:

  • Geldig identiteitsbewijs van degene die het kind wil erkennen;
  • Geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder;
  • Is het kind 12 jaar of ouder: dan ook een geldig legitimatiebewijs van het kind;
  • Komt alleen de vader of duo-moeder naar de gemeente? Dan heeft hij/zij schriftelijke toestemming van de biologische moeder (en eventueel van het kind jonger dan 16) nodig om het kind te kunnen erkennen;
  • Als het kind 16 jaar of ouder is moet hij/zij persoonlijk meekomen.

Achternaam kind

De ouders kunnen bij erkenning van het kind ook kiezen voor de achternaam van de erkenner. Dit doet u alleen bij het eerste kind binnen uw relatie en uiterlijk bij de geboorteaangifte. De biologische moeder moet persoonlijk meekomen naar het gemeentehuis. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Ouderlijk gezag

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over een kind. Dit kunt u online aanvragen bij de rechtbank. U kunt de benodigde formulieren ook bij Burgerzaken van de gemeente Brummen afhalen.

Adoptie

Wie een kind adopteert, neemt de opvoeding en de dagelijkse zorg op zich voor een kind dat geboren is uit andere ouders. Een verzoek tot adoptie dient u niet in bij de gemeente. Welke stappen u wel moet nemen, leest u op www.adoptie.nl.