Ga naar de inhoud

Het programma

Met ‘Ruimte voor Eerbeek’ willen we van Eerbeek een economisch gezond en vitaal dorp maken. We willen de gevestigde (papier)industrie behouden en werken aan een prettig woon- en leefklimaat. En last but not least willen we Eerbeek op de kaart zetten bij toeristen.

In Eerbeek zijn industrie en dorp in de afgelopen 350 jaar in toenemende mate met elkaar vergroeid geraakt. Maar toegenomen en strengere wetgeving, vooral op het gebied van geur en geluid, stonden nieuwe ontwikkelingen steeds meer in de weg. Hierdoor kwam de ontwikkeling van Eerbeek tot stilstand. Eerbeek zat jarenlang op slot. Wij zien echter grote kansen voor Eerbeek. We hebben er samen aan gewerkt om Eerbeek van het slot af te halen. Het in maart 2018 vastgestelde bestemmingsplan was hiervoor cruciaal. Het DNA van Eerbeek blijft het vertrekpunt voor nieuwe ontwikkelingen: de ligging op de Veluwe(flank), de beken en papier. Een vitaal en toekomstbestendig Eerbeek biedt niet alleen ontwikkelruimte voor de papierindustrie, maar ook kansen voor een goed functionerend centrumgebied. En voor haar inwoners een prettig woon- en leefklimaat met voldoende passende huisvesting, maatschappelijke voorzieningen en een sterk sociaal en cultureel leven. Daarbij er zijn er ook volop kansen voor duurzaamheid.

De volgende drie doelen staan centraal in het programma Ruimte voor Eerbeek:

  • ontwikkelruimte voor de (papier)industrie
  • een goed functionerend centrumgebied
  • een prettige woon- en leefomgeving

Samenwerking

Met het vaststellen van het bestemmingsplan voor grote delen van Eerbeek door de Brummense gemeenteraad is er weer ruimte ontstaan om met nieuwe energie na te denken over de gewenste toekomstige ontwikkeling van papierdorp Eerbeek. Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL), de provincie Gelderland en het Brummense gemeentebestuur werken daarbij nauw samen. Dit onder de noemer 'Eerbeek Loenen 2030'.