Ga naar de inhoud

Klacht indienen

Let op: Ziet u zwerfvuil op straat, een losliggende stoeptegel? Riool verstopt? Kapotte lantaarnpaal? Laat het ons weten via een melding. Het voordeel daarvan is dat u de afhandeling van uw melding via deze website kunt volgen.

Ervaart u overlast, bijvoorbeeld van dieren? Laat het ons weten via handhaving@brummen.nl

 

De gemeente probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn Als u toch niet tevreden bent, dan horen we dat graag van u.

Waarover kunt u een klacht indienen?

Bijvoorbeeld over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente, als een melding niet of niet goed is afgehandeld of u krijgt geen reactie van ons.

Hoe kunt u een klacht indienen? 

De gemeente stelt dan zowel u als de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord. Vervolgens ontvangt u een besluit over de behandeling van uw klacht. 

Hoe verloopt de klachtbehandeling?

De gemeente behandelt uw klacht eerst informeel. Dan zoekt de klachtenco√∂rdinator uit wat er gebeurd is of is nagelaten, wat de reden daarvan is en koppelt dat aan u terug. Bent u daar tevreden mee? Dan stopt de klachtbehandeling. 
Bent u niet tevreden? Dan wordt de formele klachtbehandeling gestart. Onderdeel daarvan is een gesprek met de klachtbehandelaar, waarvoor zowel u als de medewerker wordt uitgenodigd. De klachtenco√∂rdinator is bij dat gesprek aanwezig voor de verslaglegging. Tot slot ontvangt u een besluit op uw klacht. Daarin staat wat de gemeente doet met uw klacht. Als de conclusie van de klachtbehandelaar is dat de klacht terecht ingediend is, kan de uitkomst zijn bijvoorbeeld zijn dat er duidelijke informatie komt over de bereikbaarheid van bepaalde medewerkers of dat een werkproces anders wordt ingericht om u en andere inwoners beter van dienst te kunnen zijn.  

Klachtenregeling gemeente Brummen

Bent u niet tevreden met de manier waarop de gemeente uw klacht behandelt? Vraag dan hulp aan de Nationale ombudsman. Bij vragen over kinderrechten kan de Kinderombudsman u helpen.

Milieuklachten

Heeft u een milieuklacht, omdat u bijvoorbeeld geur- of geluidsoverlast ervaart van een bedrijf? Dan kunt u dit melden bij de provincie Gelderland. Het melden van een milieuklacht of ongewoon voorval kan ook telefonisch via 026 - 377 18 00. 

Bezwaren

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Hier leest u hoe u dat doet

Schade

Hebt u schade en denkt u dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is? U kunt dit de gemeente laten weten en een schadeclaim insturen.