Ga naar de inhoud

Klacht indienen

Let op: heeft u een klacht over bijvoorbeeld onderhoud van wegen, groen of een losliggende stoeptegel? Riool verstopt? Zwerfvuil? Laat het ons weten via een melding.

 

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen:

De gemeente stelt dan zowel u als de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord. Vervolgens ontvangt u een besluit over de behandeling van uw klacht. 

Milieuklachten

Heeft u een milieuklacht, bijvoorbeeld omdat u geur- of geluidsoverlast van een bedrijf ervaart? Dan kunt u dit melden bij de provincie Gelderland.