Ga naar de inhoud

Eerste tranche tender zonnevelden opent op 10 januari

Op 18 november 2021 stemde de raad in met het uitnodigingskader windmolens en zonnevelden. Het uitnodigingskader geeft duidelijkheid aan initiatiefnemers waar zonnevelden mogelijk zijn in de gemeente Brummen en onder welke voorwaarden. We gaan gebiedsgericht aan de slag met een tender. Vanaf 10 januari is de tender opengesteld voor de eerste tranche van 35 hectare zon.

Ruimte voor 35 hectare

In het kader staat dat onze gemeente tot 2030 maximaal 100 hectare netto aan zonnevelden mogelijk wil maken. Dit doen we door middel van een tender voor zonnevelden. Als gemeente geven we ruimte aan een totaal maximum hectare binnen een bepaalde termijn. We noemen dit een tranche. Het uitvragen vindt plaats in twee tranches. In de eerste tranche wordt ruimte gegeven aan 35 hectare netto. De tweede tranche geeft ruimte aan 30 hectare netto. Plus de ruimte waar in de eerste tender geen gebruik van is gemaakt. De overige 35 hectare is reeds ingevuld door lopende initiatieven. 

Eerste tranche

Met deze uitvraag willen wij organisaties graag de mogelijkheid geven om voorstellen bij de gemeente Brummen in te dienen. Naar verwachting zullen zich meerdere partijen bij de gemeente aandienen met een concreet plan. Dat betekent dat de gemeente de voorstellen zal toetsen aan de normen die in het uitnodigingskader windmolens en zonnevelden, onderdeel zonnevelden worden aangegeven Ook worden de plannen beoordeeld op basis van inhoudelijke aspecten, zoals locatie, bodemkwaliteit, landschappelijke inpassing en participatie. 

Omgevingsadviesraad

Het proces vindt plaats met inwoners samen via een omgevingsadviesraad bij elke initiatief. Deze werkt met een vast en flexibel deel. Het flexibele deel bestaat uit een aantal inwoners die wonen in de buurt van het initiatief. 

Beoordeling initiatieven

De initiatieven worden beoordeeld op basis van een set met normen. De scoretabel, bijlage 5 uitnodigingskader, is hiervoor het uitgangspunt. Er dient minimaal 50 punten en maximaal 115 punten gescoord te worden. De ingediende initiatieven met de hoogste scores worden geselecteerd tot een maximum van 35 hectare netto.

De beoordeling van de tenderresultaten gaat als volgt:

  • De flexibele delen van de omgevingsadviesraad beoordelen de initiatieven in hun gebied.
  • Het vaste deel van de omgevingsadviesraad beoordeelt alle initiatieven
  • De gemeente beoordeelt eveneens alle initiatieven.

De gewichtsfactor van de drie beoordelingen is als volg: het flexibele deel 1, het vaste deel 2 en de gemeente 3.

Planning

De procedure die gevolgd wordt voor de uitvraag van de eerste tender is als volgt. Een bericht wordt gestuurd aan partijen waarvan de gemeente weet dat ze plannen voor zonnevelden hebben.
Openstellen van de tender is gepland vanaf 10 januari 2022. Vervolgens is er een periode van vragen kunnen stellen en beantwoording, plus een intakegesprek. Uiterlijk eind februari hebben alle initiatiefnemers een inwonerbijeenkomst georganiseerd.
Tot 7 maart 2022 kunnen initiatiefnemers hun voorstel indienen. We sterven ernaar om uiterlijk 30 maart 2022 uitsluitsel te geven over de keuze.

Meer informatie? Uw interesse laten weten?

Bent u ge├»nteresseerd om mee te doen? Of heeft u behoefte aan meer informatie? Stuur dan uw voorstel of vragen naar aanmelding@brummen.nl. 

Documenten