Ga naar de inhoud

Raadsinformatie

Dit is het overzicht van de vergaderingen van de gemeenteraad, inclusief de openbare besluiten. Door op de betreffende datum te klikken, komt u bij de agenda en de bijbehorende stukken. De stukken plaatsen we uiterlijk vrijdag voor de vergadering.

Vergaderingen openbaar

De gemeenteraad vergadert normaliter in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar en deze kunt u danook bijwonen. De besluitvormende raadsvergaderingen worden voorlopig nog live uitgezonden door de lokale publieke omroep VoorstVeluwezoom (of via de televisiekanalen van RTV794: KPN/Xs4All kanaal 1468, Ziggo kanaal 36). Bovendien kunt u de raadsvergadering ook terugluisteren in de audioverslagen. Van forumvergaderingen in een andere vergaderruimte of overge informatiebijeenkomsten wordt geen video- of audioverslag gemaakt. 

Vergaderingen

Forum Ruimte/Bestuur/Financiën 14 november 2013

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Opening

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Gemeentehuis Brummen

Agenda

 
2
Memo stand van zaken Integraal Huisvestingsplan (IHP)
 
3
Raadsvoorstel Herziening Structuurvisie ‘Ligt op groen’ en bestemmingsplannen ‘Elzenbos’ en ‘Lombok’
 
4
Vaststelling agenda
 
5
Vragenronde
 
6
Ingekomen post
 
7
Ter kennisname stukken

1.   Tussenrapportage over het project ver-/herbouw gemeentehuis

    (BW13.0247 en BW12.0306)

2.   Tussenrapportage project gemeentewerf Brummen (BW13.0248)

3.   Gevolgen Gemeentefondscirculaire 17 september 2013 (BW13.0251)

 
8
Sanering verkeersborden
 
9
Belastingvoorstellen 2014

<media 7804 - - "TEKST, FR091 Raadsvoorstel RV13.0058, FR091_Raadsvoorstel_RV13.0058.pdf, 63 KB">

  • Raadsvoorstel RV13.0058

</media>

1.     Afvalstoffenheffing 2014

 

2.     Begrafenisrechten 2014

 

3.     Eenmalig aansluitrecht riool 2014

 

4.     Tarieventabel leges 2014

 

5.     Marktgelden 2014

 

6.     Onroerende Zaakbelastingen 2014

 

7.     Toeristenbelasting 2014

 

8.     Rioolheffing 2014

 

9.     Woonforensenbelasting 2014

 
10
Uitgangspunten Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2014
 
11
Nota investering- en afschrijvingsbeleid 2014
 
12
Sluiting