Ga naar de inhoud

Bouwen en verbouwen

(Ver)bouwen

Wilt u een nieuw gebouw of bijgebouw plaatsen? Of veranderingen aanbrengen aan een bestaand pand? Voor bouwen en verbouwen heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Op de website Omgevingsloket vindt u hier alle informatie over. 

Duurzaamheid

Kijk op de pagina Duurzaam Brummen voor handige tips als u gaat (ver)bouwen.

Routekaart Wonen

In de Routekaart Wonen staat hoe de gemeente Brummen in de komende jaren de woningbouwopgaven voor 2030 willen aansturen en versnellen. De Routekaart Wonen bevat ook het Toetsingskader Woningbouw en het Intakeformulier Woningbouw. Het intake formulier Woningbouw is bedoeld voor het realiseren van nieuwe woningen en geldt als uw principeverzoek aan de gemeente tot medewerking van uw plannen. Kijk voor alle informatie op de pagina Routekaart Wonen of dien direct uw verzoek in via het Intakeformulier Woningbouw