Ga naar de inhoud

Initiatieven

In Eerbeek zijn er ook een aantal interessante initiatieven die het papierdorp een mooie impuls geven. 

Herontwikkeling De Wasacker

Een van de ontwikkelingen in Erbeek is bij het winkelcomplex aan de Stuijvenbuchstraat en De Wasacker in Eerbeek. Daar speelt ook de herinrichting van de openbare ruimte bij De Wasacker. Eigenaar Orange Capital Partners wil het complex met winkels aan de Stuijvenburchstraat en De Wasacker herontwikkelen. Daarbij gaat het vooral om een verbouwing van de Plus Supermarkt en de voorgenomen verhuizing van de Action. De openbare ruimte wordt daarnaast door de gemeente opnieuw ingericht, waarbij er extra parkeerplaatsen bij De Wasacker komen. Daarmee wordt ook uitvoering gegeven aan de structuurvisie voor het centrumgebied die recentelijk door de gemeenteraad is vastgesteld.  

Voordat de plannen definitief worden gemaakt en een bestemmingsplanprocedure start, willen gemeente en Orange Capital Partners belangstellenden in Eerbeek bijpraten over deze ontwikkelingen. Medewerkers van beide organisaties staan op zaterdag 19 feabruari 2022 gereed om ook een toelichting op de plannen te geven en vragen te beantwoorden. Overigens heeft Orange Capital Partners de direct betrokken ondernemers en huurders al bijgepraat over de huidige plannen. 

Aanmelden

Wilt u de inloopbijeenkomst bezoeken? Stuur dan een mailbericht naar ruimtevooreerbeek@brummen.nl en geef daarbij een voorkeurstijdstip aan. U krijgt dan een bevestiging wanneer u welkom bent in het winkelpand aan de Coldenhovenseweg 3 (tegenover opticiën Bril ’73). Door met tijdsperioden te werken kan deze bijeenkomst veilig (caronaproof) georganiseerd worden.

Verdere planning

Eventuele ideeën of wensen kunnen tijdens de bijeenkomst voorgesteld worden. Maar ook tot en met 28 februari is er nog gelegenheid vragen, opmerkingen en reacties op de plannen van Orange Capital Partners en de gemeente kenbaar te maken. Ook deze kunnen gestuurd worden naar het mailadres ruimtevooreerbeek@brummen.nl. In maart volgt een reactie hierop en worden ze eventueel meegenomen in de definitieve plannen. Naar verwachting start in maart de bestemmingplanprocedure met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. 

Project Spoorzone

Het gaat hierom het gebied langs het spoor in het dorpshart van Eerbeek. Binnenkort leest u hier meer over dit inititief.

Verkenning Eerbeekse Beek

De Eerbeekse beek is een belangrijke dragen van de ontwikkelingen in Eerbeek. In het verleden maar ook anno 2022. 

Lees meer over de ontwikkelingen op de pagina over de visie over het centrum en de beek