Ga naar de inhoud

Visie voor het centrum en de Eerbeekse beek

Sinds eind 2018 werken we aan een visie voor het centrum van Eerbeek en de Eerbeekse beek. Samen met inwoners, ondernemers en andere partners. Het ontwerp van de visie ligt nu ter inzage tot en met 16 juli. Een belangrijke nieuwe stap voor de toekomst van Eerbeek. 

Snel een beeld van de visie? Download hier de flyer!
Of bekijk hier de ontwerpvisie

Denk en praat mee via het participatieportaal of een van de (online) bijeenkomsten.
Een formele zienswijze indienen kan via ruimtevooreerbeek@brummen.nl

U vindt de ontwerpvisie ook op www.ruimtelijkeplannen.nl

Liever een papieren versie inzien? Dat kan bij de bibliotheek aan de Coldenhovenseweg 13 in Eerbeek. Kijk hier voor de openingstijden.

Waarom een visie?

We werken aan een vitaal centrum van Eerbeek. Met de Eerbeekse beek duidelijk in beeld, vanaf de Veluwe tot in het centrum. Het bestemmingsplan Eerbeek biedt voor het centrumgebied ruimte voor ontwikkeling. Marktpartijen maken hier al gebruik van en de eerste plannen zijn in uitvoering. Dat is goed voor het centrum! 

Maar om te komen tot een breed gedragen visie moeten we het bestemmingsplan op onderdelen verder uitwerken. Met inrichtingsvoorstellen voor braakliggende terreinen en de openbare ruimte. Daarnaast spelen er zaken zoals veranderingen in het winkelaanbod. En de groeiende behoefte aan woningen. Uiteindelijk moet de visie één oplossingsrichting bieden voor deze vraagstukken.

Wat is er al gedaan?

De voorbereiding van de visie is eind 2018 gestart. Veel inwoners, ondernemers, belangengroepen en anderen hebben ideeën en wensen over het centrum en de beek laten horen. In het voorjaar van 2019 hebben we een pas op de plaats gemaakt. Er was onvoldoende zicht op financiële middelen voor de uitvoering. Dit is er nu wel. De gemeenteraad van Brummen heeft besloten structureel te investeren in Eerbeek. 

In december 2019 zijn de notities ‘Ontwikkeling Eerbeek centrum en Eerbeekse beek’ opgeleverd. Met daarin verkenningen op basis van de verzamelde ideeën en wensen. In 2020 hebben we gewerkt aan het ontwerp van de visie. Dit in overleg met belangrijke lokale partners. Ook hebben we een aantal onderzoeken laten doen. Bijvoorbeeld naar retail, verkeer en parkeren. Alle ideeën, wensen, gesprekken en onderzoeken zijn belangrijke bouwstenen voor het ontwerp van de visie. 

De tijd is rijp om de visie nu verder uit te werken. Ondernemers willen nu investeren in winkels, horeca en woningen. Die kans moeten we benutten. Daarom investeert de gemeente op haar beurt in de openbare ruimte. Zo werken we samen aan een vitaal Eerbeek.

Denk mee! Participatieportaal, klankbordgroepen en zienswijze

In de ontwerpvisie leest u ook wat we met alle wensen en ideeën hebben gedaan. Wij zijn benieuwd naar de reacties! Iedereen kan meedenken over en reageren op de ontwerpvisie. Zo zetten we de laatste de stap naar een definitieve visie. Door de coronamaatregelen gaat het meedenken en -praten nu vooral digitaal. Maar zodra het kan, komen er ook weer ‘live’ bijeenkomsten.

De ontwerpvisie ligt vanaf 22 mei tot en met 16 juli ter inzage. Acht weken dus, zodat u alle tijd heeft om mee te denken en te reageren. 

Dat kan op de volgende manieren: 

Participatieportaal 

U kunt op interactieve kaarten een opmerking of een vraag plaatsen. Deze opmerkingen zijn voor iedereen te zien. U krijgt geen persoonlijke antwoord, maar een samenvattende reactie. Deze leest u na de zomer op deze pagina.

Digitale klankbordgroepen en bijeenkomsten op locatie

Er zijn twee online klankbordbijeenkomsten geweest. Daarnaast zijn er nog twee bijeenkomsten op locatie in de Korenmolen aan de Kanaalweg 3 in Eerbeek:

  • dinsdag 29 juni, van 19:30 uur – 21:30 uur
  • woensdag 30 juni, van 19:30 uur – 21:30 uur

Bij deze bijeenkomsten in de Korenmolen gelden de coronarichtlijnen voor de horeca. Dat betekent: maximaal 50 bezoekers met een vaste zitplaats en 1,5 meter afstand. Natuurlijk gelden de hygiënemaatregelen en een mondkapje is verplicht (dit mag af als u zit). Uw contactgegevens worden geregistreerd. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden verplicht. Dit kan via het e-mailadres ruimtevooreerbeek@brummen.nl

Tijdens de bijeenkomsten krijgt u een toelichting op de visie. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. Heeft u specifieke vragen? Vermeld dat in uw aanmelding. Dan proberen wij hiermee rekening te houden. 

Formele zienswijze

Wilt u een persoonlijke reactie van de gemeente? Dien dan een formele zienswijze in. Zet hierin uw contactgegevens en geef aan waar de zienswijze over gaat. 

Een zienswijze indienen kan per e-mail naar ruimtevooreerbeek@brummen.nl
Of stuur een brief naar de gemeente Brummen, Engelenburgerlaan 31, 6971 BV Brummen

Wilt u mondeling een zienswijze geven? Vraag dan een gesprek aan. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Dient u een zienswijze in? Dan krijgt u een persoonlijke reactie van de gemeente. We maken hierbij een onderscheid tussen een zienswijze over deel 1 (de structuurvisie) en over deel 2 (uitwerking- en ontwikkelkader). Dat doen we omdat de gemeenteraad een besluit neemt over de structuurvisie en het college van B&W over het uitwerking- en ontwikkelkader. 

Over de visie

De visie bestaat uit twee delen. Deel 1 is de structuurvisie in de zin van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). Met een structuurvisie kunnen we een aantal belangrijke structuurkeuzes optimaal borgen. Daarbij gaat het vooral om de Retailstructuur, verkeer en parkeren en wonen.

Deel 2 is het uitwerking- en ontwikkelkader. Dit is de uitwerkingen van de structuurvisie in een structuurontwerp, inclusief een kostenraming. Zo weten we ook wat de uitvoering van de visie ongeveer kost. We hebben zelf financiële middelen om het nodige te doen. En we bespreken met partners zoals de provincie en het waterschap of zij ook kunnen bijdragen. Niet alles kan tegelijk. We moeten prioriteiten stellen en plannen in fases uitvoeren. 

Bekijk de ontwerpvisie op het participatieportaal
 

Partners

Bij de voorbereiding van de visie zijn verschillende partners nauw betrokken geweest. Een aantal van hen geeft alvast een eerste reactie. U leest deze bijdragen hier.

Werkgroep Eerbeekse beek

Meer informatie en documenten