Ga naar de inhoud

Commissie voor de bezwaarschriften

Tegen een groot aantal gemeentelijke beslissingen kunt u een bezwaarschrift indienen. De commissie voor de bezwaarschriften adviseert de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders over het innemen van een standpunt op de bezwaarschriften.

Samenstelling commissie

De commissie bestaat uit vijf externe, onafhankelijke commissieleden. Zij maken geen deel uit van één van de gemeentelijke bestuursorganen (gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester) van Brummen. Zij werken ook niet onder de verantwoordelijkheid van één van deze bestuursorganen. De commissieleden beschikken over juridische deskundigheid.

Verordening

De taken, samenstelling en werkwijze van de commissie voor de bezwaarschriften zijn geregeld in de Verordening Commissie Bezwaarschriften

Jaarverslagen

Secretariaat

Ambtelijk wordt de commissie voor de bezwaarschriften ondersteund door het secretariaat. U kunt het secretariaat telefonisch bereiken via (0575) 56 82 33 of per e-mail via bezwaarschriften@brummen.nl

Informatie

Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar? Lees dan de informatie over het indienen van bezwaar.