Ga naar de inhoud

Trouwen, geregistreerd partnerschap en scheiden

Wilt u trouwen of u als partners laten registeren? Bel dan eerst naar de gemeente via ons telefoonnummer 0575-568 233 om een datum te reserveren. Tijdens dit telefoongesprek krijgt u de belangrijkste informatie.

Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

Vervolgens maakt u een melding van uw voorgenomen huwelijk (voorheen ondertrouw) of een melding van uw voorgenomen partnerschapsregistratie. Dat regelt u in de gemeente waar het huwelijk wordt gesloten of waar het partnerschap wordt geregistreerd. Vul daarvoor het formulier Melding voorgenomen huwelijk (pdf, 373 kB) of het formulier Melding voorgenomen partnerschapsregistratie (pdf, 373 kB) in.

Bezit u een nationaliteit van een land dat niet tot de Europese Unie behoort? Vul dan het formulier Melding voorgenomen huwelijk verblijfsrecht (pdf) in of het formulier Melding voorgenomen partnerschapsregistratie verblijfsrecht (pdf, 408 kB).

Nodig

Het volgende stuurt u mee bij uw melding van een voorgenomen huwelijk of voorgenomen partnerschapsregistratie:

 • Van beiden een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
 • Van de getuigen een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Overige informatie

Soms is extra informatie nodig. Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren, daar bent gescheiden of vanuit het buitenland naar Nederland verhuist. Neem in zo’n geval eerst telefonisch contact met ons op.

Wanneer uw melding van een voorgenomen huwelijk of voorgenomen partnerschapsregistratie is ontvangen, dan sturen wij uw gegevensstaat door naar de trouwambtenaar. Hij/zij neemt dan contact met u op om de ceremonie voor te bereiden.

U kunt nu al kiezen welke achternaam u wilt dragen na de plechtigheid. Dit geldt voor beiden. U kunt op de pagina Naamgebruik en naamwijziging alvast het digitale formulier invullen.

Kosten

Onderstaande tarieven gelden voor de gemeentelijke trouwlocaties.

 • Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur: € 367,50
 • Op zaterdagen tussen 10.00 - 18.00 uur: € 590,--
 • Op zondagen tussen 10.00 - 18.00 uur: € 807,60 
 • Op overige tijdstippen en algemeen erkende feestdagen: het geldende tarief vermeerderd met € 414,10
 • Kosteloos trouwen kan op maandagmorgen om  09.00 uur en om 09.30 uur, echter uitsluitend in het gemeentehuis
 • Kosten trouwboekje: € 29,50
 • Benoemen van een reeds beëdigde buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand € 134,55
 • Uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand kosten in Nederland: € 13,40

Kasteel Engelenburg, Huis te Eerbeek, de Bronckhorst Hoeve en Uitspanning De Vroolijke Frans kunnen daarnaast nog zaalhuur in rekening brengen. Kijk op de website van de betreffende locatie voor meer informatie hierover.
Wilt u op een andere locatie trouwen dan het gemeentehuis of een van de vaste locaties? Dan komen er nog kosten bij voor de aanwijzing van die locatie. De kosten daarvoor bedragen € 168,15.

Huwelijk of partnerschapsregistratie zonder ceremonie

Trouwen of partnerschap registreren zonder ceremonie kan op maandagochtend om 9.00 uur en om 9.30 uur. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wilt u een trouwboekje of partnerschapsboekje? Dan betaalt u € 29,50. 

De voltrekking vindt plaats in de oude trouwzaal in het oude gedeelte van het gemeentehuis. Er is geen ceremonie. Dit houdt in:

 • geen toespraak
 • inclusief het bruidspaar niet meer dan 10 personen toegestaan
 • geen muziek
 • geen keuze mogelijk voor een trouwambtenaar
 • voltrekking duurt vijf tot tien minuten
 • honden mogen niet mee naar binnen. Geldt niet voor blindengeleidehonden.

Vaste trouwlocaties

In de gemeente Brummen kunt u kiezen uit 5 vaste trouwlocaties.

Willen jullie liever trouwen op een andere locatie in de gemeente Brummen? Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om een andere, eigen locatie, zoals een tuin of een café, voor één dag als trouwlocatie ofwel ‘huis der gemeente’ aan te wijzen. De gemeente controleert dan onder andere of de locatie openbaar toegankelijk is en of de (brand)veiligheid in orde is. Bruidsparen die op een ‘eigen’ locatie willen trouwen, moeten dit in ieder geval op tijd aanvragen. Neem dan contact met ons op.

Eenmalige trouwlocaties

Het is ook mogelijk om op een andere locatie in de gemeente Brummen te trouwen, bijvoorbeeld in een café of in een tuin. Dit zijn de voorwaarden waar de locatie aan moet voldoen:   

 • goede spreekplaats
 • goede verlichting
 • goed toegankelijk voor publiek
 • toegankelijk voor minder validen
 • goede akoestiek of voorzien van een geluidsinstallatie met microfoon
 • voldoende plaats voor het publiek
 • een tafel waaraan de handtekeningen gezet kunnen worden
 • een omkleedruimte voor de trouwambtenaar

Daarnaast is het mogelijk dat het huwelijk in de openlucht voltrokken wordt. Voorwaarde is dat er aan de openlucht trouwlocatie altijd een gebouw gekoppeld is.

Het aanwijzen van een eenmalige trouwlocatie moet in een overeenkomst vastgelegd worden en er zijn extra kosten aan verbonden van € 168,15. De gemeente controleert dan onder andere of de locatie openbaar toegankelijk is en of de (brand)veiligheid in orde is. Bruidsparen die op een eigen locatie willen trouwen, moeten dit in ieder geval op tijd aanvragen. Neem daarvoor contact met ons op. 

Trouwambtenaren

Jullie huwelijk wordt voltrokken door een trouwambtenaar. Zij zijn speciaal in deze functie benoemd. In Brummen zijn 5 trouwambtenaren: 

Jullie kunnen jullie voorkeur kenbaar maken voor een bepaalde trouwambtenaar. Maar de gemeente kan niet garanderen, dat deze trouwambtenaar ook daadwerkelijk jullie huwelijk sluit. We proberen wel zoveel mogelijk rekening te houden met jullie verzoek.

De trouwambtenaar neemt contact met jullie op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek doorlopen jullie samen de praktische dingen van jullie trouwceremonie zoals het weggeven van de bruid, het al dan niet wisselen van ringen en het draaien van muziek. Ook kunnen jullie eventuele wensen kenbaar maken voor de inhoud van de toespraak.

Wil je graag dat een familielid of bekende jullie toespreekt tijdens de ceremonie? Overleg dan met de trouwambtenaar wat de mogelijkheden zijn.

Hebben jullie een bekende in je familie- of kennissenkring, die ook trouwambtenaar is en die werkt bij een andere gemeente? Hij of zij kan jullie huwelijk ook voltrekken. Neem hiervoor contact met ons op.

Omzetten partnerschap in huwelijk

Het omzetten van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk kan in iedere gemeente in Nederland. Als u dit bij de gemeente Brummen doet is dit kosteloos. Hierbij kunnen geen getuigen aanwezig zijn. Aan het omzetten van een partnerschap in een huwelijk met een ceremonie zijn kosten verbonden. Het is ook mogelijk om de ceremonie op zaterdag en op een andere trouwlocatie te laten plaatsvinden. Informeer naar de mogelijkheden.

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (zowel zonder als met ceremonie) neemt u contact met ons op. Neem tijdens uw afspraak van beide personen een legitimatiebewijs mee.

Nieuwe huwelijksvermogensregels per 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 zijn als gevolg van een wijziging in het Burgerijk Wetboek nieuwe huwelijksvermogensregels ingegaan. Deze regels gelden ook voor het Geregistreerd partnerschap. Hiermee neemt Nederland afscheid van de algehele gemeenschap van goederen.

Voor de algehele gemeenschap van goederen komt een beperkte gemeenschap van goederen in de plaats. Partners die vanaf 1 januari 2018 trouwen (of hun partnerschap laten registreren) en voor de huwelijksdatum geen huwelijkse voorwaarden vastleggen bij een notaris, trouwen automatisch in de beperkte gemeenschap van goederen.

In de beperkte gemeenschap van goederen valt kort gezegd alleen het vermogen (bezittingen en schulden) dat de echtgenoten vanaf de huwelijksdatum opbouwen en het vermogen dat de echtgenoten voorafgaand aan het huwelijk al samen hadden.
Wilt u tóch in algehele gemeenschap van goederen trouwen, of wilt u geen gemeenschap van goederen (ook geen beperkte), dan moet u vóór de huwelijksdatum huwelijkse voorwaarden vastleggen bij een notaris.

Wilt u meer weten over de gewijzigde regels en wat dit voor uw situatie betekent, kijk dan op  www.nieuwehuwelijksregels.nl.  
Wilt u meer inzicht krijgen in wat voor u de beste keuze is, doe dan de test op www.trouwenengeldtest.nl
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met een notaris bij u in de buurt.

Scheiden

Een scheiding regelt u via de rechtbank. Zo veel mogelijk zelf online regelen via Rechtwijzer.nl, dat scheelt in de kosten. Er ligt een wetsvoorstel om in de toekomst echtparen hun echtscheiding te laten regelen via de ambtenaar van de burgerlijke stand.